‘Smart cities houden weinig rekening met mensen die in de stad wonen’

Bij het ontwerp en de inrichting van smart cities vol nieuwe technologie wordt te weinig rekening gehouden met de mensen die er wonen. Dat stelt de Ierse hoogleraar geografie Rob Kitchin vandaag in een publiekslezing voor het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). 

TILT (gelieerd aan Tilburg University) bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat met lezingen, workshops en evenementen. Kitchin betoogt dat er een visie nodig is voor het ontwikkelen van slimme steden die geworteld is in onder meer rechtvaardigheid, zorg en democratie.

Over de hele wereld hebben steden de ambitie om een smart city te worden waarin technologie gebruikt wordt om de stad te beheren. “Vaak worden deze initiatieven gestimuleerd en in gang gezet door overheden en bedrijven in de vorm van top-down, technocratisch bestuur met neoliberale inslag,” vat de universiteit de boodschap van Kitchin samen. “Tegelijkertijd klinkt de roep om een smart city-beleid dat meer is afgestemd op de burger, maar het blijft nog onduidelijk hoe dat goed vertaald kan worden in beleid en praktijk

Volgens de hoogleraar besteden de belangrijkste stakeholders weinig aandacht aan rechten, burgerschap, sociale rechtvaardigheid, gemeenschap, burgerparticipatie, co-creatie en ethiek, en evenmin aan hoe een slimme stad steeds opnieuw zou kunnen worden herontworpen en heringericht.

Kitchin houdt een pleidooi voor het recht van burgers op een slimme stad, een stad met technologie de het leven echt beter maakt. Daarvoor moeten we volgens hem een normatieve visie voor slimme steden ontwikkelen die geworteld is in rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg, democratie en de publieke zaak. Vervolgens moet die visie worden uitgewerkt op een manier die de burger in het centrum plaatst.