TJIP-onderzoek: meerderheid positief over smart cities

Een royale meerderheid staat positief tegenover gemeenten die eenvoudige overheidstaken geautomatiseerd afhandelen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders door het Delftse technologiebedrijf TJIP. 

TJIP wilde weten in hoeverre Nederlanders volledige automatisering en digitalisering door middel van zelflerende computers accepteren in hun gemeente. Het techbedrijf keek onder andere naar het volledig automatiseren van vergunningaanvragen. De meeste ondervraagden (60 procent) geloven dat het volledig automatiseren van vergunningsaanvragen (bijvoorbeeld voor de kap van een boom in de achtertuin) veel geld en tijd kan besparen.

Nederlanders blijken echter ook te verwachten dat het volledig automatiseren van vergunningsaanvragen problemen oplevert zodra een aanvraag ook maar iets afwijkt van een standaard aanvraag (69 procent). De voorkeur voor een ambtenaar om persoonlijk beslissingen over vergunningaanvragen te nemen blijft dan ook bestaan (51 procent). Twee vijfde van de Nederlanders (39 procent) vindt het volledig automatiseren hiervan een goed idee.

Er werd ook gevraagd hoe Nederlanders er tegenover staan als hun gemeente zelflerende computers gebruikt om het gedrag van inwoners te veranderen. Ruim een derde staat hier in enige mate positief tegenover (35 procent; 26 procent is enigszins positief en 9 procent is zeer positief).

“Uit het onderzoek kun je opmaken dat de meeste Nederlanders wel vertrouwen hebben in de goede intenties van de gemeente. Zo is er relatief weinig negatief sentiment rond beïnvloeding van het gedrag van burgers door zelflerende computers. Wanneer het echter gaat om de uitvoerende capaciteiten die directe invloed op hen hebben, zoals bij vergunningen, heeft men minder vertrouwen in ontwikkelingen die ten goede komen aan smart cities,” zegt Dingeman Leijdens, directeur en oprichter van TJIP.