Universiteit van Gent gebruikt IoT om weer beter in kaart te brengen

De Universiteit Gent (UGent) start met een IoT (Internet of Things)-project met gegevens van weerstations. Het is de bedoeling dat vijftig identieke weerstations gegevens van de meteologische sensoren automatisch doorsturen. 

Afgelopen week werd de aftrap gegeven door leerlingen van het Heilig Graf college in Turnhout. Het project met de naam VLINDER (VLaanderen IN DE weeR) wil de invloed van de omgeving op het weer in kaart brengen. De meeste weerstations staan op eenzelfde soort locatie: open en landelijk. Daardoor bieden ze geen zicht op de manier waarop de omgeving waarin ze opgesteld staan, de metingen beïnvloedt. Uit onderzoek van de UGent is eerder al eens gebleken dat de temperatuur in de stad door de dichte bebouwing flink hoger kan liggen dan op het platteland.

UGent wil beter zicht krijgen op de link tussen omgeving en het weer. De onderzoekers willen weten hoe groot het stedelijk hitte-eilandeffect is en of dat ook in kleinere steden en dorpen optreedt. Andere vragen: wat is de invloed van zandgronden (bijvoorbeeld duinengebied) of water (bijvoorbeeld een meer) op het weer in die buurt vriest het vaak in bossen?

De vijftig weerstations moeten dit najaar in bedrijf zijn en minstens een jaar lang temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsterkte meten. Dat gebeurt op zo gevarieerd mogelijke locaties (dichtbebouwde stadscentra, meer open buitenwijken, parken, bossen, (industrie)terreinen met sterk verharde ondergrond, enzovoort). Alle meetgegevens worden via Internet of Things technologie naar een centrale server doorgestuurd, waar ze voor iedereen toegankelijk zijn. Behalve de onderzoekers kunnen dus ook scholen, steden en gemeenten, en individuele burgers met de data aan de slag.

Het VLINDER-project is een initiatief van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde aan de Universiteit Gent, en wordt mee gefinancierd door de Vlaamse overheid in het kader van de oproep Citizen science. Om het project zo succesvol mogelijk te maken wordt het gedragen door verschillende partners met wetenschappelijke, technologische of educatieve expertise, waaronder het weerinstituut KMI.