Standaardenorganisatie NEN praat over IoT-security

De opkomst van Internet of Things (IoT) brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar de technologie zorgt ook voor risico’s. De Nederlandse standaardenorganisatie NEN organiseert daarom een kick-off bijeenkomst over IoT-security. 

Volgens de NEN biedt IoT veel kansen voor automatisering, nieuwe producten, diensten en verdienmodellen, maar de opmars van verbonden apparaten zorgt voor een ‘exponentiële toename’ van veiligheidsrisico’s. De Europese Commissie speelt hierop in met de Cyber Security Act. Onderdeel hiervan is een Europees cyber security certificatiesysteem voor ICT-producten.

Dit certificatiesysteem wordt gebaseerd op internationale en Europese normen. Nederlandse belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen op die normen via het normalisatie-instituut NEN. De NEN kent een werkgroep IoT Security dat in een vroegtijdig stadium wordt geïnformeerd over de Cyber Security Act.

Op 21 maart is er een kick-off meeting van de werkgroep waar gesproken wordt over de stand van zaken in Europa en Nederland. Ook internationale standaardisatie-ontwikkelingen en de inbreng van Nederland komen er aan bod.