Portland Europe: Business Intelligence en data analytics zijn dé groeisegmenten voor volgend jaar

Cees Quirijns, Chief Commercial Officer Portland Europe

Als we het hebben over IoT dan zijn business intelligence (BI), data analytics en artificial intelligence (AI) daar onlosmakelijk mee verbonden. Kijkend naar de businesskansen voor IT-dienstverleners op deze gebieden spreken we met softwaredistributeur Portland over de verwachtingen voor 2019, gebaseerd op een recent onderzoek van de marktanalisten van Gartner.

 

Cees Quirijns: “Het onderzoek is vorige maand gepubliceerd door Gartner en gebaseerd op interviews met ruim 3.1002 CIO’s wereldwijd. Die zijn komend jaar verantwoordelijk voor IT-budgetten ter waarde van niet minder dan 284 miljard dollar, dus het gaat wel ergens over.”

‘Follow the money’

Voor 2019 worden forse groeicijfers voorspeld voor BI en analytics (+ 45 procent), Cyber- en information security (+ 40 procent), Cloud services & solutions (+ 33 procent), Core systems improvements (+31 procent) en Digital business initiatieven (+ 31 procent). “Maar daar staan ook dalingen tegenover”, licht Quirijns toe. “De grootste klappen vallen op het gebied van Infrastructuur en datacenters (- 35 procent), networking, voice en data communicatie (- 16 procent), ERP (- 14 procent) en softwareontwikkeling en -upgrades (- 13 procent). We delen deze informatie graag met onze achterban, zodat ze weten waar organisaties het komende jaar hun budgetten aan willen besteden en daar bij het bepalen van hun strategie en businessplannen rekening mee kunnen houden.”

IoT en AI

Quirijns: “Traditioneel werken we in de IT met een inmiddels ouderwets model, waarbij een hypothese in softwareregels, logica en programmacode werd vertaald. Die aanpak voldoet niet meer en gelukkig zijn computers de afgelopen veel intelligenter geworden. Naast rekenen hebben ze geleerd om veel meer zaken waar te nemen via camera’s en sensoren, en die waarnemingsdata dient vervolgens als input voor analyse en conclusies. Maar naast waarnemen beschikken moderne computers over nog vijf andere intelligentiekarakteristieken: leren, plannen, redeneren, zoeken en actie ondernemen.”

De gigantische hoeveelheden data die we in nog steeds toenemende mate genereren staan aan de basis van AI-ontwikkelingen. “Daarin speelt de computer een steeds zelfstandiger rol”, zegt Quirijns. “Met IoT als ‘voeding’ en AI en deep learning als ‘gereedschap’ hebben we een belangrijke groeimotor voor nieuwe diensten, praktisch ingezette AI; denk aan namen als Netflix, Google, Tesla, TomTom en dergelijke.”

Nieuwe kansen

“Vendoren die machine learning en AI toepassen, laten resellers profi teren van de ‘uitkomsten’, waarbij IoT en BI niet alleen meer relevant zijn voor het grootbedrijf”, vervolgt Quirijns. “Zo ontwikkelde Google een aantal jaren geleden Kubernetes, dat de basis vormt voor AI-as-a-Service. Daarmee kunnen IT-dienstverleners specifieke analysehulp aanbieden en waarde halen uit de data van bedrijven die daar zelf niet aan toe komen. Data waarmee niet alleen de besluitvorming, maar ook beheer en monitoring verbeterd kunnen worden.

Zo brengt de managementoplossing van Paessler ook niet-traditionele IT (IoT aan de edge) onder het bestaande managementdashboard. Dat betekent extra kansen voor MSP om ook daar een ontzorgende rol te spelen en slim in te spelen op de verwachte groei van de markt voor BI en analytics en de ontwikkeling van digital business zoals Gartner die verwacht.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect IoT Dossier 2018]

Lees het artikel hier in PDF