Meer inzicht dankzij ATAL

ATAL uit Purmerend is leverancier van meet- en registratie- oplossingen. De draadloze producten informeren de gebruikers over belangrijke binnenklimaat- parameters zoals CO2, luchtvochtigheid of temperatuur. Dit zijn de belangrijkste parameters die het comfort van het binnenklimaat bepalen. De data wordt op wens via een cloudportaal beschikbaar gesteld. Dat lijkt op IoT en toch is dat een term die commercieel manager Ronald Stuvel amper gebruikt.

 

De bovengenoemde parameters zijn speerpunten uit het grote assortiment sensoren waarmee ongeveer een dozijn grootheden is te meten. “Luchtvochtigheid is een belangrijke factor voor kantooromgevingen”, vertelt Stuvel. “Als die te laag is leidt dat tot problemen bij de werknemers. Omdat productiviteit sterk afhankelijk is van comfort – welzijn dus – is dat iets waar iedere werkgever of gebouwbeheerder rekening mee moet houden.”

Real time

In veel nieuwbouw is inmiddels standaard sprake van gebouwbeheerssystemen die met sensors het comfort kunnen meten en regelen. Aan bestaande oudere gebouwen, van scholen tot kantoren, dit soort complexe geïntegreerde systemen toe te voegen is lastig en kostbaar. Daar zijn draadloze sensoren zoals ATAL die levert de geschikte oplossing. De data die deze sensoren leveren geven real-time inzicht in comfortcondities en bieden de mogelijkheid om daar direct op te anticiperen.

Wat voor luchtvochtigheid en CO2 geldt gaat ook op voor temperatuur. Beiden hebben grote impact op het comfort van medewerkers. Ze zijn alle twee ook belangrijk voor andere omgevingen, zoals magazijnen of koelcellen. Voor de goederen die daar liggen opgeslagen, of het nu om voedsel gaat of machineonderdelen, gelden immers kritische minimum- en maximumwaarden voor onder andere luchtvochtigheid en temperatuur. Stuvel geeft aan dat de noodzaak om deze waarden adequaat en real time te monitoren steeds verder toeneemt. “Als ik me beperk tot kantooromgevingen moet het nieuwe Well Building Certificaat worden genoemd. Iedereen weet ondertussen dat er een energielabel voor gebouwen is. Dat er steeds meer eisen gesteld gaan worden aan het binnenklimaat is vreemd genoeg nog minder bekend. Voor het verkrijgen van een Well Buildingcertificaat gaat het om meer dan alleen luchtvochtigheid en temperatuur. Ook de waardes van onder andere fijnstof, CO2 en VOC’s dienen permanent te worden gecontroleerd en inzichtelijk te zijn omdat overschrijding daarvan onwenselijk is voor de gezondheid van gebouwgebruikers.”

Cloud en pushmeldingen

ATAL levert de sensoren die al die grootheden meten. De informatie die zij vergaren is lokaal uit te lezen of 24/7 te monitoren via het innovatieve cloud portal www.onlinesensor.nl. Bij het overschrijden van een vooraf ingesteld bandbreedte wordt een pushmelding als sms of e-mail gegeven. “Daar zit het wezenlijke verschil met datalogging zoals dat in het verleden vaak ging. Dat leverde aan het einde van de periode een rapportage op die dan nog handmatig moest worden gecontroleerd. De snelheid van reageren was onvermijdelijk stukken lager. Nu kan een pushmelding op basis van een real time meting direct worden omgezet in een handeling. Dat leidt tot kantooromgevingen die comfortabeler zijn en meer inzicht geven in onnodig energieverbruik. Bij metingen van kritische toepassingen kunnen constateringen van kleine temperatuurverschillen al grote problemen voorkomen wat leidt tot meer veiligheid of voorkoming van escalaties.”

Draadloos

Ook een groot verschil met het verleden is dat de sensoren op veel meer plekken inzetbaar zijn omdat ze draadloos werken. “In magazijnen en warehouses is de beschikbaarheid van ethernet niet vanzelfsprekend”, geeft Stuvel aan. “Daarnaast zijn het ruimtes die wisselend worden ingezet. We zien dat gebruikers met dit soort gebouwen eindelijk in staat zijn het geheel te controleren. Ze hoeven niet eerst te investeren in bekabeling, wat gelet op de omvang van dit soort gebouwen altijd een serieuze horde is geweest. Ze kunnen met onze sensors elk plekje inzichtelijk maken en monitoren. Draadloze sensors zijn echt een uitkomst voor die sector en de klanten omdat er permanent inzicht is in de klimaatcondities in de gehele ruimte.”

Meer data

Stuvel weet moeiteloos nog tal van andere omgevingen te noemen waar het bijhouden van temperatuur en of luchtvochtigheid belangrijk is. Het zijn er veel en de achterliggende cases lopen sterk uiteen. “Door wat langer stil te staan bij kantoren en magazijnen laat ik zien wat de meerwaarde van sensors is. Het draait echter uiteindelijk niet om de sensors. Die zijn een essentiële schakel om iets anders mogelijk te maken en dat is data. Wat we zien is dat meer en betere sensors leiden tot meer en betere data en dat voorspelmodellen kunnen voorkomen dat er problemen gaan ontstaan.”

Hoe die data kan worden ingezet om tot optimalisaties te komen is een vraag die op tal van plekken wordt gesteld en waar serieus onderzoek naar wordt gedaan. Het is volgens Stuvel een uitgemaakte zaak dat de markt de komende jaren nog enorm zal groeien. Ook in richtingen die op dit moment nog onbekend zijn.

Van meetdata naar inzicht

Sensoren en grote hoeveelheden data, dat klinkt naar IoT. Stuvel heeft daar een duidelijke mening over. “We hanteren het begrip IoT betrekkelijk weinig. Dat komt onder andere omdat in de discussies over IoT het gebruikte communicatieprotocol en het soort devices sterk op de voorgrond staat. ATAL zit al ruim 25 jaar in de business. We zijn van mening dat GPRS, LoRa of SigFox als communicatielagen technisch interessant zijn, maar niet meer dan dat.” Een andere reden waarom ATAL het begrip IoT weinig hanteert is omdat de apparaten teveel in de schijnwerpers staan. ATAL levert weliswaar apparaten, maar de eigen rol schuift steeds meer op richting leverancier van meetdata. Dat die meetdata vervolgens kan worden gebruikt om kantooretages scholen, museumzalen of magazijnen te controleren is een eerste stap. Wat de data mogelijk maakt is dat de gebruiker meer inzicht krijgt. Inzicht is de tweede en beslissende stap. Daardoor kan hij processen en omgevingen gaan optimaliseren.

Het is een uitgemaakte zaak dat de markt de komende jaren nog enorm zal groeien

Dat leidt tot voordelen die per type gebouw en gebruik verschillen. In kantoorgebouwen zijn door toepassing van meer slimme sensoren gezondere werkomgevingen gerealiseerd. Ook leidt een beter inzicht in het binnenklimaat vaak tot kostenverlaging van het energieverbruik. In een magazijn zullen de kosten voor manuele inspectie van de omgeving afnemen. Stuvel: “Wat we mogelijk maken en waar we op focussen is 24/7 inzicht voor de klanten.” Daarmee verwijst hij nog een keer naar de ATAL cloudportal. Daar kan de klant elk moment van de dag vanaf elke plek zijn real time data inzien en zo zijn gebouw constant optimaliseren.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect IoT Dossier 2018]

Lees het artikel hier in PDF