PoE centraal in communicatie Forehand

De vorige keer dat wij met Richard Vermeulen, productmanager bij Forehand, spraken stonden slimme gebouwen centraal. Voor deze editie van het IoT Dossier belichten we PoE (Power over Ethernet). Samen met de netwerkinfrastructuur vormt dit namelijk steeds meer de ruggengraat van een gebouw.

Mede door de opkomst van IoT is Forehand uitgegroeid van een productleverancier tot een totaalleverancier van oplossingen op het gebied van ICT en slimme gebouwen. Vanuit Rotterdam dragen zij bij aan prachtige, innovatieve projecten door heel het land. Zij zien dat PoE daarin een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Beschikbaar

“Eigenlijk kun je stellen dat we in de markt vooruit lopen. Wij adviseren al langer gebruik te maken van de oplossingen in slimme gebouwen en worden op dit moment al in een vroeg stadium van de bouw gevraagd hierin mee te denken. Dat proces stopt niet bij kennisoverdracht; vandaag de dag leveren wij complete oplossingen”, vertelt Richard Vermeulen.

“Hoewel men wellicht anders zou verwachten verwachten, merken wij dat de netwerkbekabeling steeds belangrijker wordt bij de toename van PoE/ IP-producten, waarbij een vermogen van 90W is toegestaan. Je kunt met recht zeggen dat de netwerkbekabeling dient als ruggengraat van een (slim) gebouw.”

Kennisoverdracht

Richard Vermeulen

Vermeulen ziet dat bij gebouweigenaren, beheerders en gebouwarchitecten zowel de belangstelling als de kennis fors groeit. Daarmee is niet gezegd dat PoE overal bekend is. “Die groepen zien de voordelen van PoE-gevoede devices en erkennen de toekomstige
mogelijkheden.” De kennis bij de installerende partners moet eveneens verder gaan toenemen. Het is daarom noodzakelijk dat er een verschuiving gaat plaatsvinden binnen de installatiebranche van het traditionele 230V-domein naar PoE-gevoede oplossingen. Het dwingt ze op een andere manier naar OT (Operational Technology) te kijken, namelijk als onderdeel van een netwerk.

Netwerkbekabeling is steeds belangrijker bij de toename van PoE/IP-producten

Om dat te kunnen doen is tijd en kennis nodig. Het eerste is schaars en het tweede is iets waar Forehand om bekend staat. “Wij schrijven al jaren handboeken, beter bekend als de HNI (Handboek Netwerk Infrastructuur). Die handboeken worden nu ook voorzien van installatierichtlijnen en projectdetails omtrent de passieve infrastructuur en aanvullende richtlijnen met betrekking tot de optimale uitrol van een PoE-enabled netwerk.”

Aan tafel

Bouwkundig architecten en lichtdesigners die openstaan voor de veranderingen in de IT zijn uitermate belangrijk voor het slagen van een project. Het kunnen toepassen van nieuwe technologieën valt samen met de bouwkundige inrichting van het pand. “Ook daar zien we een positieve verandering”, geeft Vermeulen aan. “We zitten regelmatig gezamenlijk aan tafel.”

Forehand constateert dat zowel de netwerk- alsook de bouwkundige architecten gezamenlijk de mogelijkheden uitwerken. Dat vormt een extra reden de opdrachtgevers en installateurs van de juiste (PoE) kennis te voorzien. Zij krijgen immers te maken met een groter deel van de keten waar die kennis aanwezig is. Installateurs hierin betrekken is noodzakelijk om achterstand te voorkomen. Ze merken dat de vraag naar slimme gebouwen gerichter wordt gesteld op basis van PoE. Het is noodzakelijk dat de installateur weet welk oplossing daar het beste bij past. “Wij zorgen in dit proces voor een juiste balans tussen vraag en aanbod, de wens en wat mogelijk is.”

De verandering

De komst van PoE en IoT brengt met zich mee dat de netwerkinfrastructuur moet voldoen aan de laatste internationale standaarden en daarmee geschikt is voor alle huidige applicaties. En misschien wel voor een groot deel van alle toekomstige applicaties welke nu nog in ontwikkeling zijn. Om dit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de nu juiste keuzes worden gemaakt om daarmee toekomstvastheid te garanderen. Vermeulen stipt daarbij aan dat met de ratificatie van de IEEE802.3bt PoE-installaties tot 90 Watt mogelijk is. “Met dit vermogen zijn we in staat om pc’s en beeldschermen te voeden voor iedere werkplek. Deze schermen zijn dus niet voorzien van een 230Volt voeding en worden volledig geconnecteerd via het netwerk. Voor deze gebruikers geldt dat PoE vooral zorgt voor minder energieverbruik en lagere beheerskosten.” In een smart building ligt de focus op een zo laag mogelijk energieverbruik, efficiënt mogelijk beheer en onderhoud, wat mogelijk wordt gemaakt door devices die uitgeschakeld kunnen worden wanneer deze niet nodig zijn, zoals accespoints, thinclients en beeldschermen. Dat is iets wat PoE mogelijk maakt.

Bezoek de belevingsruimten

“We kunnen met recht concluderen dat PoE een belangrijke ontwikkeling is”, zegt Vermeulen aan het eind van het gesprek. “Het staat bij ons centraal in de communicatie. Dat doen we via brochures, artikelen en we zijn regelmatig aanwezig op beurzen waaronder het jaarlijkse NCGA (Nationaal Congres Gebouw Automatisering). In ons nieuwe pand creëren we belevingsruimten. Daar komen techniek en praktijk samen. We nodigen iedereen die meer over PoE en de noodzaak van een goede netwerkinfrastructuur wil weten van harte uit.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect IoT Dossier 2018]

Lees het artikel hier in PDF