Onderzoek Dell EMC: vooral ouderen zien de gevaren van smart cities

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of hun privacy in het geding is in een smart city. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend respondenten in opdracht van Dell EMC. Zeker 55 procent zegt niet bang te zijn voor privacygevaren, maar 44 procent zegt daar juist wel voor te vrezen. 

Opvallend is dat oudere respondenten veel vaker zeggen bang te zijn voor hun privacy. In de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar antwoord 57 procent bevestigend op de vraag ‘Ik ben bang dat mijn privacy niet gewaarborgd is in een smart city.’ Van de ondervraagden onder de 40 jaar beantwoordt ruim 38 procent die vraag met een ‘ja’. In Noord- en West-Nederland maken relatief veel mensen zich zorgen over hun privacy. In Oost-Nederland zijn de zorgen een stuk minder.

Geen idee

Volgens Dell EMC kan de angst verklaard worden doordat veel mensen niet goed weten wat gemeenten doen op het gebied van smart city-technologie. Slechts 15 procent van de ondervraagden antwoord ‘ja’ op de stelling ‘De plaats waarin ik nu woon heeft al stappen gezet die horen bij een smart city’. 44 procent dat dit nog niet het geval is, terwijl 40 procent zegt geen idee te hebben.

In Noord-Nederland zijn ondervraagden opvallend vaak (52,1 procent) van mening dat er nog geen stappen zijn gezet. In Zuid-Nederland denken ondervraagden vaker (18,2 procent) dan gemiddeld dat er al wel wordt gewerkt aan het ‘smarter’ maken van hun gemeente. Mensen met een laag inkomen kiezen relatief vaak (51,3 procent) voor het antwoord ‘weet ik niet’. Bij middenhoog- en hoogopgeleiden ligt dat aantal op respectievelijk 37,7 en 37,4 procent.

Transitiegeneratie

In een reactie zegt Patricia Florissi, Global CTO voor Sales en expert op het gebied van smart cities bij Dell Technologies: “De beste technologie is zo verweven met het dagelijks leven dat mensen niet meer doorhebben dat het om technologie gaat. Die ontwikkeling naar smart cities moeten veel gemeenten in Nederland nog doorlopen. Bovendien groeit er nu een transitiegeneratie op. Die generatie interacteert anders met technologie en de wereld.”

“Om burgers in Nederland enthousiast en gerust te maken voor het concept van smart cities moet de focus niet alleen liggen op het technologische aspect, maar moet er juist ook vanuit economisch, sociaal en ecologisch oogpunt gekeken worden. Op het moment dat oplossingen gericht zijn op burgers en mensen doorhebben hoe deze oplossingen hen helpen, wordt het concept van smart cities pas booming”, aldus mede-oprichter van de Global Smart City & Community Coalition (GSC3) Bram Reinders.