Onderzoek Fujitsu: wensen van klanten, medewerkers en samenleving moeilijk te balanceren

Bedrijfsleiders vinden het lastig om de wensen van klanten, medewerkers en de samenleving op een lijn te krijgen. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek in opdracht van Fujitsu.

Het onderzoek, dat onder bijna 2000 bedrijfsleiders wereldwijd werd uitgevoerd, toont aan dat bedrijfsleiders de wensen van medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst zetten (60 procent), gevolgd door die van klanten (55 procent) en de samenleving (37 procent). Maar liefst 60 procent van de bedrijven zegt niet in staat te zijn alle drie de groepen tegelijkertijd tevreden te kunnen houden.

De ondervraagde bedrijfsleiders zijn zich bewust van de waarde die medewerkers, klanten en de samenleving vertegenwoordigen wanneer het gaat om de toekomst van hun bedrijf. Bijna driekwart (73 procent) zegt dat de creativiteit van het personeel cruciaal is voor toekomstige groei. 74 procent oordeelt dat impact op de samenleving het belangrijkst is voor toekomstig succes. Acht op de tien bedrijfsleiders stellen dat je de klant altijd op de eerste plek moet zetten om succesvol te zijn.

Een belangrijk thema onder de ondervraagde bedrijfsleiders is maatschappelijk belang. 63 procent stelt dat de samenleving in de afgelopen drie jaren kritischer is geworden op het bedrijfsleven. 71 procent geeft toe dat de organisatie meer kan bijdragen aan het alledaagse leven. Toch denkt maar liefst 47 procent dat het bedrijf niet in staat is een grote maatschappelijke impact te hebben. De oplossing hiervoor ligt volgens 69 procent in de implementatie van (digitale) technologieën. 73 procent vindt echter dat een bedrijfscultuur waarin samenwerking en creativiteit centraal staan, de belangrijkste voorwaarde is voor positieve maatschappelijke impact.

Fujitsu zegt te willen helpen bij het voldoen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. Om die doelen te bereiken, zet het bedrijf in op co-creatie met  partners. Dankzij Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en cloudoplossingen wil het bedrijf partners helpen bij het realiseren van deze doelen. Te denken valt aan het opzetten van duurzame food- en agri-processen, het verbeteren van zorg of het verbeteren van samenwerking binnen bedrijven. Het Japanse bedrijf verwacht dat digitale technieken kunnen helpen de drie groepen – klanten, medewerkers en de samenleving – positief te beïnvloeden.