TNO en Amsterdam tonen planningstool voor smart city

Aan de vooravond van de Smart City Expo World Congress in Barcelona (12 t/m 15 november) hebben TNO en Amsterdam de eerste resultaten getoond van de stedelijke planningstool Urban Strategy. Voor een internationaal publiek werd toegelicht hoe het interactieve instrument helpt bij het maken van stedelijke beslissingen.

De gemeente Amsterdam wil in 2025 uitstootvrij zijn. De stad staat voor uitdagingen rond verschonen van de lucht en de uitbreiding van stad en wegen met bijbehorende werkzaamheden. De uitbreiding van milieuzones, toepassing van slimme logistiek en verdere stimulering van de fiets, zijn mogelijke maatregelen om gebiedsgericht toe te gaan passen.

Daarbij komt de sterke groei van de stad, waardoor het gebruik van de ruimte en de bereikbaarheid van de stad verder onder druk komen te staan. De gemeente heeft de ambitie om groene koploper van Nederland en Europa te worden en zet innovatie, creativiteit en ondernemerschap in om deze stap gezamenlijk te maken.

Amsterdam gebruikt de Urban Strategy-tool van TNO voor het leefbaar houden van de stad door oplossingen te vinden voor om onder meer de CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersoverlast door wegwerkzaamheden aan te pakken.

Urban Strategy toont de huidige situatie in de stad op een kaart. Het laat interactief zien wat er gebeurt als je een scenario toepast. Zo is te zien welke impact de groei van een stadswijk kan hebben op de bereikbaarheid en welke geluidshinder het mogelijk geeft. En welke effecten verwacht mogen worden van diverse varianten van milieuzones op de luchtkwaliteit en CO2-uitstoot.

Ook bij het plannen van grootschalige wegwerkzaamheden, zoals bij de Zuidas, helpt Urban Strategy om vast te stellen in welke mate gekozen maatregelen (zoals pendelbussen en een Park and Ride) bijdragen aan de bereikbaarheid. Hierdoor kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden.

Als daadwerkelijk een maatregel wordt uitgevoerd, brengt Urban Strategy ook de effecten in kaart door gegevens te monitoren. De scenario’s worden doorgerekend en vergeleken, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit, geluid en verkeershinder. Daarmee kan geleerd worden: welke maatregel heeft welk effect.