Thales: ‘IoT zorgt voor snelle groei van public key infrastructure’

De leverancier van IT-security Thales schrijft in een nieuw trendrapport dat Internet of Things (IoT) ervoor zorgt dat het gebruik van public key infrastructure (PKI) snel groeit.  Met PKI wordt de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd. 

Het rapport is samengesteld op basis van onafhankelijk onderdoor door het Ponemon Instituut. PKI zorgt voor beheer van digitale certificaten waarmee de authenticiteit van berichten worden gegarandeerd. Het gebruik van PKI groeide afgelopen jaren al door de opkomst van cloud-toepassingen. IoT zorgt nu voor een verdere versnelling.

Het onderzoek toont aan dat organisaties steeds vaker PKI-specialisten in dienst nemen. Ook investeren ze vaak in multifactor authenticatie (genoemd door 62 procent). Ook het risico van PKI wordt aangestipt, zoals de onduidelijkheid over eigenaarschap (70 procent). Aan het onderzoek deden wereldwijd 1600 IT-security-professionals mee. 45 procent van de respondenten noemt schaalbaarheid naar miljoenen gemanagede certificaten de belangrijkste PKI eigenschap die nodig is voor het IoT, gevolgd door de mogelijkheid om certificaten online te herroepen (39 procent).

Komende twee jaar zullen bijna de helft van de IoT-apparaten digitale certificaten gebruikn voor authenticatie. Van de respondenten gelooft 27 procent dat PKI zich naar de cloud verplaatst naarmate het IoT blijft groeien. 43 procent verwacht dat het een combinatie van cloud en interne enterprise PKI wordt. Grote ondernemingen maken inmiddels steeds vaker gebruik van encryptie om de data te beveiligen die door IoT apparaten worden geproduceerd. 49 procent doet dat nu al geheel of gedeeltelijk.

Het nieuwe Global PKI trendrapport 2018 is hier te downloaden.