Octo Telematics en Orange Business Services breiden IoT-samenwerking uit

Telematicaspecialist Octo Telematics heeft het contract met Orange Business Services verlengd en uitgebreid. Dankzij een nieuw driejarig contract kan Octo een groot aantal IoT-apparaten beheren en monitoren. 

Octo ontwikkelt en verkoopt telematicaoplossingen voor voertuigen. Voorbeelden zijn automatische crash-meldingen, on-call-assistentie en analyses van ongevalsrisico’s. De technologie is nuttig voor onder meer persoonlijke verzekeringsmodellen (Usage Based Insurance), gedeelde mobiliteit, wagenparkbeheer en eco-driving management.

Octo heeft meer dan 5,6 miljoen aangesloten gebruikers over de hele wereld en onderhoudt commerciële relaties met meer dan honderd partners.

De Orange IoT Managed Global Connectivity geeft simdekking door heel Europa. Octo kan hiermee haar diensten personaliseren, analyse op afstand doen en de bedrijfskosten verlagen. Informatie kan verzameld worden met behulp van gedrags-, contextuele en andere telematicagegevens. Zo kunnen verzekeringsmaatschappijen hun risico’s inschatten en de nauwkeurigheid van ongevalmeldingen en claims verbeteren. De technologie stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om cruciale zakelijke beslissingen te nemen en prijsrisico’s te evalueren.

Naast de wereldwijde IoT-connectiviteit met ingesloten simkaarten, biedt Orange ook een IoT-managementplatform dat geautomatiseerd simbeheer aanbiedt in een real-time portal. Octo zal hierin hulp krijgen van een team van loT-experts die 24/7 beschikbaar zijn met daarnaast tools die Octo in staat zullen stellen de connectiveitsoplossing online effectief te beheren.