Imec en TNO maken digitale 3D-replica van stad Antwerpen

Deze week is een digitale 3D-replica gepresenteerd van de stad Antwerpen. De Belgische innovatiehub imec en de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO werken daarvoor samen. De replica toon realtime informatie over onder meer luchtkwaliteit, verkeer en geluidsoverlast. 

De ‘digital twin’ werd voor het eerst getoond tijdens het technologiefestival SuperNova in Antwerpen. De 3D-replica moet een voorspellende kijk geven op de situatie in de stad, waarmee de impact van geplande maatregelen gesimuleerd kan worden.

Het systeem speelt in op de complexe uitdagingen waar steden voor staan. Denk aan CO2-uitstoot, geluidshinder en verkeersoverlast. Om steden aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden, moeten de gevolgen van maatregelen vooraf goed worden ingeschat. Zo kan het autovrij maken van een bepaalde straat een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van aanliggende wijken, maar de mobiliteit en ook de luchtkwaliteit op andere plaatsen verslechteren.

De digital twin van imec en TNO is een virtuele weergave van de stad Antwerpen. Het slaat een brug tussen de digitale en fysieke wereld en kan beleidsmakers en gebiedsontwikkelaars ondersteunen bij het nemen van beslissingen rond stedelijke leefbaarheid. Doordat er steeds meer actuele data uit verschillende sensoren in de stad beschikbaar komen, kunnen planners de meest optimale beslissingen nemen voor kortetermijnmaatregelen. Alle beschikbare data kan terechtkomen in het systeem, van fietsdata tot informatie over de riolering. Het stadsbestuur heeft een digitale controlekamer ter beschikking om maatregelen te plannen.

De digital twin werd gemaakt op basis van het simulatie platform Urban Strategy van het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, waarop imec een nieuwe interactieve interface bouwt en sensordata aanlevert om de real-time koppeling en verrijking van de modellen mogelijk te maken. Partners in het project zijn Dept MOW van de Vlaamse Overheid, TomTom en PTV. In een reactie zegt de Vlaamse minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters dat het project voor Vlaamse steden een stap op weg is naar het worden van echte ‘smart cities’.