Trage implementatie IPv6 schaadt Nederlands innovatie

De langzame implementatie van IPv6 in Nederland is schadelijk voor het innovatieklimaat. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van SIDN. Tech-ondernemingen zullen zich namelijk eerder vestigen in landen waar IPv6 al ruim voorhanden is, denkt de beheerder van domeinnamen.

IPv6 is de opvolger van IPv4 als basis van de adressering van het internet maar het aantal beschikbare IPv4-adressen is op. De technische workarounds om het IPv4-netwerk draaiende te houden vormen volgens SIDN een belemmering voor de stabiliteit van het internet. SIDN is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en beheert sinds 1996 de domeinnamen in Nederland.

Imago

Voor de positie van Nederland is de trage adoptie van IPv6 volgens algemeen directeur Roelof Meijer (foto) van SIDN schadelijk en doet het zelfs afbreuk aan het imago van Nederland als innovatieve voorloper. “Hierdoor is de kans groter dat startups en innovatieve tech-ondernemingen zich elders zullen vestigen waar IPv6 al ruim voorhanden is”, aldus Meijer. “Het is wat dat betreft tekenend dat de diensten van grote technologische bedrijven zoals Netflix, Google en Facebook al lang via IPv6 werken.”

Daarnaast wijst Meijer op de groeiende noodzaak van beschikbare IP-adressen door de opkomst van IoT. “Hubs en gateways die nodig zijn om te kunnen communiceren met IoT-devices en domotica hebben ook een IP-adres nodig. Om mee te kunnen blijven gaan in de ontwikkelingen op dit gebied, is verdere implementatie van IPv6 noodzakelijk.”

KPN en Ziggo

De techniek achter IPv6 biedt meer adresruimte waardoor er veel meer IP-adressen beschikbaar zijn. Maar de adoptie van IPv6 gaat vooralsnog langzaam in Nederland, zo blijkt uit metingen van Google. Dit is volgens SIDN schadelijk voor de nationale concurrentiepositie als het gaat om innovatie. Volgens het rapport ligt de oorzaak voor deze trage adoptie voor een belangrijk deel bij de twee grootste access providers van Nederland: KPN en Ziggo bieden internetgebruikers geen volwaardige, dual-stack IPv6-verbinding.

340 sextiljoen

Cijfers van Google laten zien dat in België ruim 54 procent van alle bezoeken aan een Google-pagina afkomstig is van een IPv6-adres. In Nederland is dit slechts 13,2 procent. De trage adoptie van maakt ons land minder interessant maakt voor investeringen en innovaties op het gebied van onder meer het internet-of-things (IoT).

IPv4 is al bijna 40 jaar oud, maar transporteert nog altijd het grootste deel van het internetverkeer. Doordat het internet zich snel ontwikkelt voldoet IPv4 al een tijd niet meer aan de vraag. De techniek achter IPv6 lost dat probleem. In totaal zijn er ruim 4 miljard IPv4-adressen, terwijl het aantal IPv6-adressen op 340 sextiljoen ligt (het getal 34 gevolgd door 37 nullen).

Geen financiële incentive

Koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), vertegenwoordiger van de partijen die de faciliteiten voor de digitale economie leveren, is nog niet overtuigd van het belang van IPv6, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens DINL is er op dit moment geen nijpend tekort aan IPv4-adressen en mist er daarom een financiële incentive om over te stappen naar IPv6. Wel pleit DINL voor verder onderzoek naar de risico’s van de trage adoptie, om te voorkomen dat de sector wordt overvallen door ontwikkelingen waar ze niet snel genoeg meer op kan reageren.

Onderlinge verschillen

Uit het onderzoek van SIDN blijkt dat de grootste ondernemingen en de kleine bedrijven het beter doen dan de ondernemingen die er qua grootte tussenin zitten. Qua sectoren doen universiteiten het veruit het beste met een score van 43 procent. De zakelijke wereld doet het op haar beurt beter dan publieke sectoren. Maar de totaalscores zijn in het algemeen teleurstellend laag, aldus SIDN.

Bron: SIDN