Aruba ziet artificial intelligence als belangrijkste wapen tegen cybercriminaliteit

Er is een nieuwe aanpak nodig om cyberaanvallen af te slaan. Daarvoor pleit netwerkbedrijf Aruba, onderdeel van HPE, na onderzoek. Het blijkt dat bedrijven steeds meer worstelen met cybercriminaliteit, onder meer door de opkomst van Internet of Things (IoT). 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Ponemon Institute. Bedrijven slagen er niet in cyberaanvallen af te slaan door een acuut gebrek aan getrainde professionals, lezen we. Aan het onderzoek werkten vierduizend security- en IT-professionals in de Verenigde Staten, Europa en Azië mee.

Om toch een oplossing te vinden, kijken IT-teams naar artificial intelligence (AI) als wapen. Ze zien daarin goede oplossingen om aanvallen op gebruikers en IoT-apparaten op te sporen. AI kan helpen om:

  • het aantal onterechte meldingen terug te dringen (68 procent);
  • de effectiviteit van hun team te vergroten (63 procent);
  • voor efficiënter onderzoek te zorgen (60 procent);
  • hen beter in staat te stellen om sneller aanvallen op te sporen en te lijf te gaan (56 procent).

Een kwart van de respondenten gebruikt nu al enige vorm van een op AI-gebaseerde securityoplossing. Daarnaast zegt 26 procent van plan te zijn om in de komende twaalf maanden een dergelijk product in gebruik te nemen.

De meeste IT-beveiligers vinden dat er onvoldoende aandacht is voor het beveiligen van IoT-apparaten. Driekwart van de ondervraagde security-teams denk dat hun IoT-apparaten niet veilig zijn. Twee derde geeft toe dat apparaten op geen enkele manier tegen aanvallen zijn beschermd. Meest genoemde effectieve aanpak zijn continue monitoring van netwerkverkeer, closed-loop-detectie- en responsesystemen en het detecteren van gedragsafwerking.

Het onderzoek toont ook aan dat er verwarring is over de verantwoordelijkheid van IoT-security. De antwoorden varieerden van CIO, CISO, CTO tot line-of-business-managers.

Het onderzoek van Ponemon Institute loop parallel met de bevindingen uit een onderzoek dat Aruba uitvoerde in juni 2018. Dit onderzoek, waaraan zevenduizend werknemers in vijftien landen deelnamen, liet zien dat cybersecurity een flinke uitdaging is voor werknemers, zeker degenen die in smart buildings werken. Uit het onderzoek bleek dat, hoewel werknemers zich bewuster zijn van datasecurity, ze ook meer risico’s nemen met bedrijfsgegevens en -apparaten. Zo geeft zeventig procent toe wel eens wachtwoorden of apparaten te delen.