IoT zorgt voor omzetgroei, maar Nederlandse bedrijven lopen niet voorop

Van de Nederlandse bedrijven die gebruikmaken van Internet of Things (IoT) zag maar liefst 51 procent hun omzet hierdoor groeien. Toch maken Nederlandse bedrijven nog maar mondjesmaat gebruik van IoT-oplossingen: slechts 6,7 procent heeft al IoT-projecten lopen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vodafone onder ruim duizend Nederlandse bedrijven.

Wereldwijd maken zo’n 29 procent van de bedrijven gebruik van IoT. Nederland blijft dus achter. Zeven op de tien Nederlandse bedrijven geven zelfs aan dat ze nog niet of nauwelijks hebben nagedacht over hoe ze IoT voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Privacy en databescherming vormen de grootste obstakels om IoT te implementeren; voor 39 procent van de bedrijven vormen die het grootste struikelblok.

Bedrijven die al gebruikmaken van IoT benoemen verschillende voordelen. Naast dat de helft van de IoT-gebruikers hun omzet zag stijgen, gaf 65 procent aan dat hun IoT-inspanningen hebben bijgedragen aan kostenvermindering, terwijl IoT bij één op de drie bedrijven heeft geleid tot een betere klantervaring.

Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de gevolgen van IoT voor privacy en databescherming. Voor de Nederlandse bedrijven die nog geen gebruik maken van IoT, zijn deze twijfels de meest genoemde reden om ervan af te zien. Andere struikelblokken zijn een gebrek aan kennis en aan financiële middelen. 29 procent van de respondenten zegt zelfs dat de kennis over IoT binnen hun organisatie beperkt tot zeer beperkt is.

Jaarlijks voert Vodafone een trendonderzoek uit over het Internet of Things om te achterhalen hoe het Nederlandse bedrijfsleven inspeelt op de laatste ontwikkelingen rondom IoT. Het onderzoek is uitgevoerd door Multiscope, onder 1.095 Nederlandse ondernemers. De resultaten worden samengevat in een trendrapport waarin ondernemers kunnen lezen hoe zij ervoor staan ten opzichte van andere bedrijven en organisaties.