Boeren willen met IoT consumenten informeren over dierenwelzijn

Zijn consumenten bereid meer te betalen voor hun vlees als ze weten hoe het dier heeft geleefd? Die vraag stellen varkenshouders zich. Dankzij Internet of Things (IoT)-technologie kan de consument uitgebreid worden geïnformeerd over het leven op de boerderij. 

Steeds meer landbouwbedrijven gebruiken Internet of Things-technologie. Dit wordt gestimuleerd door het Europese onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020). In Vlaanderen heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 2018 zelfs uitgeroepen tot ‘jaar van de data in de landbouw’.

Landbouwers beschikken over steeds meer data, afkomstig uit onder meer melkrobots, klimaatregelaars, gps-gestuurde machines, gewas- en bodemsensoren. Door gegevens aan elkaar te koppelen, kunnen boeren patronen vinden en voorspellingen doen. ILVO werkt samen met Belgische, Nederlandse en Italiaanse bedrijven om een enkel dashboard te ontwikkelen waarin alle bedrijfsdata samenkomt. In het kader van IoF2020 zijn er twee proefprojecten: één in de varkenssector en één in de melkveesector.

Varkenssector

In de varkenshouderij werkt ILVO aan een slim dataverwerkingssysteem dat de klimaatregeling in de stal, het verbruik van water en voer en de groei van de varkens in de gaten houdt. De meeste bedrijven meten nog op groepsniveau (per hok), maar in de toekomst zullen dieren individueel worden gemonitord. Er is al een proefbedrijf waar dit gebeurt. Het systeem kan dieren identificeren aan de voederbak en drinknippels. Er wordt nog gewerkt aan elektronische oormerken. Als de boer signaleert dat een varken minder eet of drinkt dan normaal, kan hij actie ondernemen.

In het kader van dit proefproject wil ILVO nagaan hoe consumenten staan tegenover het gebruik van IoT-technologieën. Zijn zij bereid een meerprijs te betalen voor andere stalsystemen? Willen zij meer betalen voor hun varkensvlees als zij informatie krijgen over hoe het dier heeft geleefd? ILVO houdt op dit moment een enquête onder consumenten over deze vraag.

Melkveesector

Ook in de melkveesector zal IoT een steeds grotere rol spelen. Daar wordt een gps-tracker getest rond de hals van koeien waardoor altijd bekend is waar de koe zich bevind. Als de koe in de weide staat, wordt het sensorsignaal opgevangen door het Sigfox-netwerk. Wanneer de koe op stal staat, geeft een ingebouwd Bluetooth-signaal de positie door. Dankzij dit systeem krijgen melkveehouders (in de toekomst ook bevoegde autoriteiten) inzicht in de weidegang. Consumenten zijn hierdoor zeker dat hun aangekochte weidemelk echt afkomstig is van grazende koeien.

Foto: Pexels/Matthias Zomer