Smart Nurturing

Soort: smart home & smart nurturing

Sector: Zorg

Eindklant: Professionele zorginstellingen & mantelzorgers

Betrokken partijen: Loratec BV, Innotronic Elektronische Systeme, Prange

 

De zorgsector heeft te maken met vergrijzing wat een toenemende druk legt op zorgdragers. Het project ‘Smart Nurturing’ is opgezet een slimme meter te ontwikkelen die de activiteit in de woning van zorgbehoevenden meet. Deze activiteit wordt indirect gemeten via waterverbruik en dergelijke. Het systeem kan een passieve alarmering afgeven als zich een verontrustende verandering in de gezondheidssituatie van hulpbehoevenden voordoet. Deze informatie kan onder meer mantelzorgers ontzorgen door monitoring op afstand te bieden (bijvoorbeeld via een app) en voegt alarmering toe waardoor eerder actie kan worden ondernomen. Ook kan de vergaarde data van de meter door zorgprofessionals worden gebruikt om zorg momenten beter af te stemmen en tegelijkertijd de kwaliteit van leven van een zorgbehoevende te verhogen.

Info: http://www.loratec.nl/smart-nurturing/