Column: Sterft het IoT een stille dood? – Marco Heida

Door Internet of Things (IoT) ontstaan er nieuwe businessmodellen om voor te blijven op de concurrentie. Elke machine geeft informatie af en dus is bij alles wat enigszins te maken heeft met productieprocessen het analyseren van die informatie waardevol.Je kunt dan precies bepalen wanneer je bepaalde onderdelen moet vervangen of wanneer er onderhoud moet gaan plaatsvinden. Het verandert ook de manier waarop machines verkocht worden. Je gaat als het ware productiecapaciteit verkopen: een kraan in de haven wordt betaald per hoeveel containers hij optilt en een heftruck voor hoe vaak hij een op-en-neerbeweging maakt.

Dus wat gebeurt er? Operations gaat op zoek naar efficiëntere processen om de wens van de klant te vervullen. Er wordt gebrainstormd, leveranciers worden met een visite vereerd en met een beetje geluk wordt er een briljante startup in
San Francisco bezocht.

Maar waar is de IT-afdeling in deze? Vaak worden projecten geïnitieerd door de business of de directie zelf. IT schuift dan pas aan als de eerste besluiten al genomen zijn. Onterecht! Je moet als IT-manager of CIO ervoor zorgen dat je tijdig aangehaakt bent. Sterker nog: initieer de IoT-projecten en ondersteun zo de business met IT… IoT in dit geval.

Het internet der dingen moet expliciet onderdeel worden van een organisatie en daar is de IT-afdeling verantwoordelijk voor. Die moet zorgen voor de bewaking van kwaliteit, de risico’s afdekken en bovenal zorgen voor een veilige oplossing. De business heeft daar geen verstand kan en kan dat niet overzien of laat zich leiden door de IoT-leverancier…

We kennen allemaal de wereldwijde hack die onder meer de terminal in de Rotterdamse haven platlegde. Of het wat simpelere verhaal van de teddybeer die opeens onvriendelijke woorden tegen de kleuter sprak. En dat lang niet alles: veel IoT Proof of Concepts sterven een stille dood.

Waarom? Er zijn namelijk ook vele succesvolle IoT-projecten. Waarom is het ene project wel succesvol en het andere niet?

Vaak wordt dat bepaald door het proces dat een organisatie heeft doorlopen, of de juiste analyses worden gedaan en of er de juiste keuzes worden gemaakt. En daar speelt de IT-manager een doorslaggevende rol in.

De IT-manager moet ervoor zorgen dat er overzicht is en er een langetermijnoplossing wordt gekozen. De IT-verantwoordelijke zal de leiding moeten nemen:

  • Welke risico’s kent het IoT-project
  • Waar liggen de kansen voor integratie met andere systemen, zoals CRM of externe databases
  • Hoe selecteer ik een platform
  • Welke connectiviteit heb ik nodig
  • Hoe integreer ik dit met het LAN en/of wifi
  • Hoe sluit ik aan bij de business

IoT-projecten worden veelal geïnitieerd door de business of directie, maar de IT-manager moet echt aansluiten om het project geen stille dood te laten sterven.

Marco Heida is oprichter van Internet of Things Nederland.
Reageren? marco.heida@internetofthingsnederland.nl

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 2-2018]

Lees het artikel hier in PDF