Eindhoven stelt starterkit beschikbaar voor smartcities

De gemeente Eindhoven heeft de ‘Smart City StarterK!t’ gelanceerd. De kit stelt overheden en andere partijen in staat te transformeren naar een smart society. Het gebeurde tijdens het Beyond Data Event. 

Eindhoven speelt in op de groeiende populariteit van Internet of Things (Iot). Niet alleen huishoudelijke apparaten zoals televisies en thermostaten communiceren met internet. Dat geldt ook voor apparaten in de openbare ruimte.

Zo wordt er gewerkt aan systemen die bijhouden hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en automobilisten naar de dichtstbijzijnde vrije plek gidsen. Ook komen er sensoren in het riool die registreren welke drugs in het water zitten. Nog wat voorbeelden: camera’s en sensoren die zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer en lantaarnpalen die via internet worden aan- of uitgezet.

Volgens de gemeente verschaft een smart society toegang tot informatie om de stad schoner, veiliger en comfortabeler te maken. De StarterK!t bestaat uit twee ‘koffers’ met verschillende typen instrumenten: beleidsinstrumenten en technologische instrumenten. In de eerste ‘koffer’ bevinden zich beleidsinstrumenten als de Open Data Principes en het IoT Charter van de gemeente Eindhoven. Deze documenten helpen een gemeente (of een andere partij) de transitie naar een smart society in goede banen te leiden en valkuilen te omzeilen.

De tweede ‘koffer’ bevat de software die in Eindhoven is ontwikkeld om de veiligheid op het Stratumseind, het grootste uitgaanscentrum van Eindhoven, te vergroten. In Eindhoven deed DITSS (Dutch Institute for Technology Safety & Security) vijf jaar lang onderzoek in de praktijk, onder meer met videocamera’s die bewegingen in de stad kunnen tellen, zodat bijvoorbeeld op Koningsdag grote mensenmassa’s beter over de stad kunnen worden verspreid. Ook werd speciale software ontwikkeld die aangeeft of de sfeer op een plek in de stad negatief wordt, zodat er meer mogelijkheden zijn om preventieve maatregelen in te zetten en de sfeer in positieve zin bij te sturen.

Deze speciale software is in 2017 omgezet naar FIWARE, waarbij FI staat voor Future Internet. De gemeente Eindhoven heeft met Atos afspraken gemaakt om de gebruikte FIWARE platformcomponenten en de bijbehorende installatiehandleiding gratis ter beschikking te stellen. Andere partijen kunnen daardoor het leergeld dat de gemeente Eindhoven betaalde besparen en in kortere tijd en tegen lagere kosten hun uitgaanscentrum veiliger maken.

Het downloaden en gebruiken van de kit is gratis. De gemeente Eindhoven hoopt dat andere steden hierdoor versneld applicaties gaan ontwikkelen en op hun beurt die expertise weer ter beschikking stellen. Op deze manier kunnen steden elkaar helpen hun stad te ‘upgraden’.