Onderzoek Siemens: ‘machinebouwers afwachtend met digitalisering en Internet of Things’

Bedrijven die machines bouwen zijn terughoudend met digitalisering en Internet of Things (IoT). Dat blijkt uit onderzoek door Siemens PLM Software. De bedrijven richten zich vooral op productinnovatie en kostenverlaging, maar digitale transformatie en business innovatie staat laag op de prioriteitenlijst. 

Voor het onderzoek werden 589 medewerkers van machinebouwbedrijven ondervraagd, waarvan 54% op managementniveau en 34% op directieniveau. Naast productinnovatie (47%) en kostenverlaging (41%) scoort ook het versnellen en flexibiliseren van de organisatie (40%) hoog op de agenda. Deze doelstellingen zijn lastig te realiseren aangezien digitale transformatie en business innovatie respectievelijk slechts 17% en 11% scoren.

De grootste uitdaging voor machinebouwers is het leveren op klantspecificatie door modularisatie (47%). Het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking (45%) en de versnelling van productieprocessen (41%) zijn ook actuele uitdagingen. De ondervraagden zeggen dat de opkomst van robotica (43%) en smart sensors (40%) de grootste invloed hebben op de bedrijfsvoering. Ook de opkomst van IoT en smart devices worden vaak genoemd. Probleem daarbij is dat klanten meestal geen data over machines online willen delen, onder meer uit beveiligingsoverwegingen. Machinebouwers zijn meer gericht op traditionele automatiseringssgebieden als CAD/CAM.

Angst voor nieuwe partijen die gaan zorgen voor ontwrichting is er bij veel ondervraagden niet. Op dit moment ziet 44 procent van de machinebouwers geen bedrijven à la Uber, Spotify of AirBNB zich aandienen. Een kwart wil er geen uitspraak over doen. De bedrijven ontwikkelen ook maar nauwelijks nieuwe verdienmodellen waarbij bezit verschuift naar gebruik. Denk aan het beschikbaar stellen van machines as-a-service op basis van pay-per-use. Het overgrote deel kiest nog voor traditionele verkoop (90%) of leasing (17%).

Siemens merkt daarbij op dat veel machinebouwers niet beseffen welke gevolgen de toekomstige vraag naar innovatieve digitale toepassingen heeft voor de benodigde expertise in de komende jaren. De ondervraagden verwachten slechts één procent stijging in de vraag naar software- en data-engineers. Ook geeft 16% van de respondenten aan helemaal niet te weten wat de consequenties zullen zijn.

In een reactie zegt industry sales director Benelux Patrick Fokke: “Het valt op dat driekwart van de organisaties zich rekent tot de voorhoede in de adoptie van nieuwe technologie. Echte koplopers zijn horizontaal georganiseerd in multidisciplinaire teams in plaats van in gescheiden afdelingen. Ze beschikken over een geïntegreerd IT-landschap waardoor iedereen beschikt over alle informatie. En ze richten zich meer op assemblage dan op productie, onder meer door achterwaartse ketenintegratie. Kortom, de meeste machinebouwers hebben nog stappen te maken op al deze gebieden. Ze hebben nog een lange weg te gaan in de digitale transitie naar een Smart Industry.”