‘Installatiebranche moet voortrekkersrol krijgen bij digitalisering en verduurzaming’

De installatiebranche speelt de komende jaren een centrale rol in bij de introductie van nieuwe technologieën. Alleen dan kunnen plannen voor energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering slagen. Dat staat in de toekomstverkenning Connect2025 dat is opgesteld in opdracht van zes organisaties die actief zijn in de installatiebranche. 

Connect2025 geeft een beeld van de rol die techniek speelt in de gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en industrie. De installatiebranche speelt daarbij een centrale rol. Oplossingen voor energietransitie en mobiliteitsvraagstukken moeten komen van duurzame en vernieuwende techniek, staat in het rapport. Ook op terreinen als zorg, veiligheid en digitalisering richten beleidsmakers zich steeds vaker op technische innovaties om knelpunten op te lossen.

Het rapport (hier te downloaden) gaat in op zes thema’s: De stad Nederland, Nul is de norm, Data als grondstof, Branche zonder grenzen, Mensenwerk en Nieuwe werkwijzen. Binnen ieder thema komt het beeld naar voren van een samenleving waarin vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden voor grote veranderingen zullen zorgen. Die veranderingen variëren van duurzame technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nieuwe zorgconcepten en uiteenlopende toepassingen van Internet of Things (IoT).

Het rapport is opgesteld door TNO en Panteia. Het is de derde toekomstverkenning die in deze vorm en omvang met betrekking tot de installatiesector is uitgevoerd. Eerdere rapporten verschenen in 2004 en 2010 onder de naam Radar. Voor Connect2025 was er voor het eerst sprake van een samenwerking tussen alle partijen binnen de branche. Naast branchevereniging UNETO-VNI zijn dat ISSO (kennisinstituut), KIEN (innovatie-aanjager), KvINL (kwaliteitsorganisatie), OTIB (scholing en onderwijs), PIT (promotie) en TVVL (kennispartner).

De organisaties achter Connect2025 hebben met het rapport een bredere doelgroep op het oog dan alleen de ondernemers in de installatiebranche en hun klanten. De toekomstvisie moet ook politiek en overheid, onderwijs en wetenschap en partners in de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg inspireren en informeren.