Belgische badplaats wil als voorbeeld dienen voor andere slimme steden

De Belgische badplaats Knokke-Heist is een pilot gestart om van de gemeente een ‘smart city’ te maken. Dat gebeurt in samenwerking met waterbedrijf AGSO Knokke-Heist en Engie M2M, aanbieder van IoT-netwerk Sigfox in België. Ook IoT-operator Aptus werkt mee. 

Verspreid over de gemeente komen een zestigtal sensoren waarmee Knokke-Heist het verkeer beter in kaart kan brengen, de vuilnisophaling kan optimaliseren, de geluids-en luchtkwaliteit en de waterstanden in de kustgemeente kan monitoren.

Alle gegevens worden verzameld en visueel voorgesteld op het gecentraliseerd platform Citysense. Dit wordt het ‘city dashboard’ genoemd. Er zijn slimme parkeersensoren om de aan- en afwezigheid van elektrische voertuigen te meten op speciale parkeerplaatsen in het centrum. Sensoren in het asfalt meten het aantal voertuigen. Vijf sensoren monitoren waterniveaus van kritieke riolen en de gracht. De vullingsgraad van de publieke vuilnisbakken wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren in het deksel.

Tien sensoren zorgen voor een extra beveiliging van de toegang tot technische ruimtes van de gemeente zoals onder andere de watertoren, stockageruimtes, strandcabines van redders et cetera. Ook temperatuur en luchtvochtigheid in serverruimtes en openbare ruimtes kunnen gemonitord worden.

Met de nieuwe technologie hoopt de gemeente een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie. Volgens ENGIE kunnen door deze beweging woningen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, steden en infrastructuren efficiënter worden.

Om de gemeente te kunnen digitaliseren is er realtime data nodig. Hiervoor wordt het Smart City-platform Citysense van Aptus gebruikt. Het zorgt ervoor dat verschillende real-time databronnen gecombineerd worden.

Burgemeester Leopold Lippens over het initiatief: “Met deze toepassing van het Internet of Things zetten we een reuzestap in onze ambitie om onze gemeente volledig future proof te maken. De smart city-trein is vertrokken, en ik ben verheugd dat we er van in het begin op zijn gesprongen. Wij hopen met deze innovatie ook andere gemeentes te inspireren.”

Smart city