IoT-oplossing van Schneider Electric moet zorg in Rijnstate ziekenhuis verbeteren

Energie- en procesmanagementspecialist Schneider Electric heeft een overeenkomst gesloten met Rijnstate Vriendenfonds. Patiënten van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate kunnen daardoor rekenen op een veilige omgeving met minder ongeplande stroomuitval. De oplossing zorgt ook voor energiebesparing en optimalisatie van apparatuur.

Schneider Electric gaat verbeterprojecten, zoals onderzoeken, zorgvernieuwingsprojecten en patiëntvoorzieningen financieel ondersteunen. De samenwerkingsovereenkomst met het Vriendenfonds komt voort uit de leveranciersrelatie tussen Schneider Electric en Rijnstate.

Schneider Electric ondersteunt wereldwijd ziekenhuizen met het bieden van veilige zorg aan patiënten. “Een veilige energiehuishouding is van levensbelang voor een ziekenhuisomgeving. Energie moet altijd beschikbaar zijn”, zegt Bas Born, Vice President IT bij Schneider Electric in een persverklaring. “Met behulp van ons open IoT-platform EcoStruxure helpen we ziekenhuizen een veilige omgeving te realiseren.”

Het Rijnstate Vriendenfonds is opgericht om meer mogelijk te maken voor de patiënten van Rijnstate. Het fonds zet zich in om projecten waarvoor geen geld is binnen het ziekenhuis toch mogelijk te maken. Hierbij zijn partners van groot belang. De samenwerking met het Vriendenfonds geeft Schneider Electric de mogelijkheid om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en om specifieke kennis te delen op het gebied van digitale innovaties, energiemanagement en IoT met de zorgsector.

“Dankzij bedrijfsvrienden als Schneider Electric kunnen wij meer mogelijk maken voor de patiënten in Rijnstate. Rijnstate levert uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit. Vanuit het Rijnstate Vriendenfonds zorgen we voor éxtra goede zorg, door het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, innovaties en extra voorzieningen voor patiënten,” aldus Wim van Harten, voorzitter RvB Rijnstate en voorzitter van het Rijnstate Vriendenfonds.