Accenture: ‘vertrouwen essentieel voor vernieuwende technologiebedrijven’

Door de opkomst van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things  (IoT) komen er steeds meer ‘slimme’ ondernemingen die zichzelf integreren in het dagelijks leven van mensen. Dat staat in Accenture Technology Vision 2018, het jaarlijkse technologierapport van organisatieadviesbureau Accenture.

Het rapport voorspelt welke trends de komende drie jaar zullen doorbreken en ‘disruptie’ kunnen teweegbrengen. Accenture schrijft dat nieuw leiderschap nodig is om te profiteren van groeimogelijkheden en een positieve impact te hebben op de samenleving. Dat nieuwe leiderschap moet prioriteit geven aan vertrouwen en verantwoordelijkheid.

In het rapport staat beschreven hoe bedrijven innovatieve diensten en producten ontwikkelen dankzij de snelle vooruitgang in technologieën – zoals AI, geavanceerde analytics en de cloud. Ook de manier waarop mensen werken en leven verandert daardoor, net als de relatie tussen klanten en bedrijven.

Als voorbeeld noemt Accenture Amazon. Dankzij Echo en AI-assistent Alexa is dit bedrijf een groot onderdeel geworden van het dagelijks leven. Er zijn al projectontwikkelaars die nieuwe appartementencomplexen voorzien van Amazon-afleverkluisjes. Andere mensen gebruiken een ‘slim’ slot waarmee ze Amazon-bezorgers toegang geven tot hun huis.

Bijzonder is, staat in het rapport, dat er voor het eerst sprake is van tweerichtingsverkeer: mensen maken niet alleen gebruik van de producten en diensten, maar geven bedrijven ook informatie en toegang. Daarvoor is vertrouwen nodig en nieuwe  verantwoordelijkheden – voor consumenten, zakelijke partners en de samenleving als geheel – waarvoor leiderschap en inzet van bovenaf nodig zijn.

Organisaties moeten die nieuwe maatschappelijke verwachtingen ombuigen tot kracht van het bedrijf, aldus het consultancybedrijf. Het gaat niet alleen om consumenten en bedrijfsleven, maar ook om overheden. Tesla werkt bijvoorbeeld samen met overheden om de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s te versnellen. Siemens zoekt samenwerking bij het leveren van MindSphere: het besturingssysteem voor Internet of Things (IoT), dat gebruikt kan worden voor verschillende toepassingsgebieden, zoals productieapparaten of ‘Smart Grid’-onderdelen.

De Accenture Technology Vision beschrijf in het rapport de volgende vijf opkomende trends:

  • ‘Burger AI’: Articial Intelligence voor bedrijven en de samenleving. Hoe meer mogelijkheden AI biedt, hoe groter de impact op het leven van mensen. Bedrijven die willen profiteren van de mogelijkheden van AI, moeten zich bewust zijn van deze impact en hun AI zo inrichten, dat het een verantwoordelijke vertegenwoordiger van hun bedrijf is.
  • ‘Verlengde realiteit’: het einde van afstand. Virtual Reality- en Augmented Reality-technologieën veranderen de manier waarop mensen leven en werken doordat ze de afstand tussen mensen, informatie en ervaringen wegnemen.
  • ‘Waarheidsgetrouwe data’: het belang van vertrouwen. Bedrijven opereren steeds meer op basis van data, waardoor ze te maken krijgen met een nieuw soort kwetsbaarheid: onnauwkeurige, gemanipuleerde en afwijkende data die leiden tot verkeerde zakelijke inzichten en beslissingen. Om deze uitdaging te adresseren, moeten bedrijven een tweezijdig mandaat volgen om waarheidsgetrouwheid te maximaliseren en stimulansen voor datamanipulatie te minimaliseren.
  • ‘Frictieloos ecosysteem’: bouwen voor samenwerking op schaal. Voor groei zijn bedrijven afhankelijk van samenwerkingen op technologiegebied. Maar hun eigen legacy-systemen zijn niet ontworpen om samenwerkingen op grote schaal te ondersteunen. Om volledig gebruik te kunnen maken van de Connected Intelligent Enterprise moeten bedrijven zichzelf eerst opnieuw uitvinden.
  • ‘Internet of Thinking’: slimme systemen creëren. Bedrijven zetten sterk in op slimme omgevingen via robotica, AI en unieke ervaringen. Het tot leven brengen van deze slimme omgevingen vraagt niet alleen om belangrijke vaardigheden en extra personeelsinzet, maar ook om het moderniseren van huidige bedrijfstechnologische infrastructuren.