Havenbedrijf Rotterdam start grootschalig IoT-project

Het Havenbedrijf Rotterdam en IBM werken samen om de haven te digitaliseren en een Internet of Things-platform te ontwikkelen. Via het cloudplatform gaat het Havenbedrijf de data, afkomstig van tal van sensoren, verzamelen en verwerken.

Het initiatief moet het 42 kilometer grote havengebied voorbereiden op autonome scheepvaart. Een eerste stap is het ontwikkelen van een dashboard dat realtime sensordata met informatie over het water en het weer samenbrengt en verwerkt. Dit moet het transportmanagement veiliger en efficiënter maken.

“In Rotterdam willen we de ‘smartest port’ ter wereld zijn”, zegt Paul Smits, chief financial officer van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het is daarbij essentieel dat we de big data die in de haven beschikbaar is, inzetten om tot een zo veilig en efficiënt mogelijke logistieke keten te komen. Dankzij realtime informatie over infrastructuur, water, lucht, et cetera kunnen we de dienstverlening aan onze klanten enorm verbeteren. Ook voor autonome scheepvaart hebben we slimme infrastructuur nodig.”

Internet of Things zorgt ervoor dat apparaten zelfstandig met elkaar kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen. In de Rotterdamse haven gaat het om onder meer kademuren, meerpalen en wegen. De sensoren die hierop en in verwerkt zijn, sturen op continue basis meetgegevens naar het te ontwikkelen platform.

De eerste stap wordt het verzamelen van hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming. Vanaf maart 2018 is deze informatie actueel beschikbaar via het platform zodat het Havenbedrijf nog beter haar kerntaak van het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart kan uitvoeren. Ook voor het duurzaam ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven levert dit bijzonder belangrijke input op.

IBM’s cloud- en Internet of Things-technologie zal deze data analyseren en vertalen in relevante inzichten voor de Rotterdamse haven. Het platform moet de haven helpen wachttijden te verminderen, aanleg-, laad-, en vertrektijden te optimaliseren. Dankzij de technologie van IBM zal de Rotterdamse haven bijvoorbeeld kunnen voorspellen, afhankelijk van het waterniveau, wat het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, terwijl het een maximale lading garandeert.

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro’s in dit project. Deze investering past binnen de ambitie om met digitalisering en data de concurrentiepositie van de haven verder te versterken. Het platform wordt ontwikkeld op basis van IBM’s cloud- en Internet of Things-technologie. Bij het project zijn ook Cisco en Axians betrokken.