Ieder bedrijf krijgt met IoT te maken

Resultaten van ChannelConnect Expertonderzoek

Het ontbreekt veel bedrijven nog aan kennis over de ontwikkeling van IoT. Dat zeggen althans de experts die hebben deelgenomen aan een onderzoek van ChannelConnect. De belangstelling voor IoT is het laatste jaar wel gestegen en dat is maar goed ook. Iedere organisatie krijgt ermee te maken, is unaniem de verwachting.

 

Om uit te vinden wat de stand van IoT anno 2017 is, ondervroeg de redactie van ChannelConnect een groep deskundigen die dagelijks actief is met deze technologie. Een selecte groep van 22 experts werkzaam bij name fabrikanten, distributeurs en telecomoperators is gevraagd naar hun mening. Hieronder een overzicht.


‘ Sector Transport en Logistiek is een koploper in IoT’


Gemiddelde IoT-kennis bij Nederlandse organisaties

De gemiddelde kennis over IoT binnen Nederlandse organisaties wordt door de ondervraagden niet erg hoog ingeschat. Zo’n 55 procent zegt dat bedrijven ‘slecht op de hoogte’ zijn, terwijl 35 procent het oordeel ‘enigszins op de hoogte’ geeft. De belangstelling voor de technologie neemt wel toe: ruim 90 procent ziet meer interesse dan een jaar geleden.

 

 


Welke sectoren lopen voorop met IoT?

Ook vroegen we welke sectoren voorop lopen bij het gebruik van IoT. Duidelijke winnaar is Transport en Logistiek, maar de technologie is ook populair in de sectoren Landbouw en Veeteelt en Energie en Nutsbedrijven. Achterblijvers zijn Retail en Gezondheidszorg.

 

 


‘ Ondanks kritische noten zal IoT meer en meer worden gebruikt’


 Welke sectoren kunnen vooral baat hebben bij IoT?

We vroegen de deskundigen waarom bedrijven IoT zouden moeten inzetten. Op die vraag werd vooral het besparen op operationele kosten genoemd. Ook veel gekozen antwoorden: om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

 

 


Waarom zouden bedrijven IoT moeten inzetten

‘Waarom investeren in IoT?’, wilden wij weten. De deskundigen denken dat bedrijven zich ermee kunnen onderscheiden van de concurrentie. Ook wijzen ze op kansen die het biedt voor nieuwe businessmodellen. Daarmee doelend op mogelijkheden om anders af te rekenen, bijvoorbeeld pay-per use. Opvallend is dat de deskundigen niet vaak wijzen op het risico’s op hacks.


‘ Gebrek aan kennis is een barrière voor IoT’


Welke gevolgen heeft IoT?

Minstens zo opvallend is het antwoord op de vraag hoe succesvol IoT-projecten zijn. Wij vroegen hoeveel procent van de recente IoT-projecten een succes waren. Een magere 36 procent werd positief beoordeeld.

 

 


Wat is het percentage recente succesvolle IoT-projecten?

Voor dit falen werd een veelheid aan verklaringen gegeven, bijvoorbeeld gebrek aan schaalbaarheid en volume. Ook de hoge initiële kosten speelden een rol. Verder waren er IoTprojecten zonder duidelijke businesscase. Andere deskundigen wezen op het ontbreken van standaarden. “Producenten moeten meer in marketing steken en de apparaten makkelijker met elkaar laten praten”, aldus een van hen. Falen werd niet door alle respondenten als probleem beschouwd. ‘Fail fast, learn fast’, luidde een reactie.


Welke barrieres zijn er bij gebruik van IoT?

We vroegen ook welke barrières er zijn om IoT te gebruiken. Daar kwamen we opnieuw het gebrek aan kennis tegen, maar ook het ontbreken van standaarden en problemen met de beveiliging werden veel genoemd.

 


‘ IoT kan operationele kosten besparen’


Wie zijn de belangrijkste aanjagers voor IoT?

Tot slot wilden we weten wie de belangrijkste aanjagers zijn van IoT. Op de eerste plaats komen hardwareleveranciers, aldus de respondenten. Ook softwareleveranciers, netwerkoperators, system integrators en IoT-consultants kunnen een belangrijke rol spelen. Opnieuw komen we zorgen tegen over het gebrek aan know-how. “Distributeurs hebben niet de kennis in huis om multi vendor oplossingen goed in een markt te zetten”, zegt een respondent. “De vele standaarden die gebruikt worden en niet met elkaar kunnen praten zijn killing”, geeft een ander als reactie.


Iedere organisatie krijgt met IoT te maken

Ondanks de kritische noten, zijn de deskundigen het over een ding eens: IoT zal in de toekomst meer en meer gebruikt worden. Sterker nog, uiteindelijk krijgt iedere organisatie ermee te maken. Bijna 70 procent is daar sterk mee eens, de overige 30 procent is het enigszins eens.

 

 


[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het IoT-Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF