Arrow ECS: Kansen en risico’s van IoT afgedekt in één stack

Arrow ECS levert resellers totaaloplossing

We stevenen na het Internet of Things af op een Internet of Everything. Behalve apparaten, zijn dan ook mensen en processen met elkaar verbonden met de fantastische kansen van dien. Er zijn echter ook onbekende uitdagingen en grote risico’s. IoT verandert de manier van werken en zaken doen revolutionair.

 

De tijd dat over het Internet of Things niet verder werd gedacht dan slimme thermostaten en pratende koelkasten is definitief voorbij. 2017 is het jaar waarin de kracht van IoT alom bekend werd. Steeds meer bedrijven en industrieën zien in IoT het antwoord op problemen waar ze soms al decennia mee worstelen en daarmee een kans om unieke nieuwe verdienmodellen te creëren. In wetenschappelijke toepassingen maakt IoT het mogelijk metingen te doen en onderzoeken uit te voeren die voorheen ondenkbaar waren. Bijvoorbeeld in de leefomgeving en smart cities van de toekomst is voor IoT een cruciale rol weggelegd. In alle bedrijfstakken kan IoT het verschil maken. De voorbeelden zijn legio.

Nieuwe risico’s

In de auto- en transportsector spreekt IoT al langer tot de verbeelding. Zo kunnen auto’s binnenkort automatisch hulpdiensten oproepen wanneer ze betrokken zijn bij een ongeval of de garage inlichten wanneer onderhoud nodig is. Naarmate zelfrijdende auto’s zich verder ontwikkelen, speelt ook connectiviteit een grotere rol. Zo was distributeur Arrow ECS betrokken bij het SAM Project. In dit project wordt automotive technologie gecombineerd met medische innovaties en IoT. Het doel van dit project was om autocoureur Sam Schmidt, die 17 jaar geleden bij een crash deels verlamd raakte, weer auto te laten rijden. Door de combinatie van geavanceerde infraroodcamera’s, sensoren die hoofdbewegingen registreren en intelligente software was de Semi Autonomous Motorcar (SAM) geboren. Behalve dat hiermee de persoonlijke droom van Sam Schmidt werkelijkheid werd, deden de betrokken partijen natuurlijk veel kennis op over IoT en over samenwerken in een ecosysteem.

‘ Het aantal met IoT verbonden ‘things’ groeit sterk’

Security-risico’s

SAM is een van de voorbeelden van de ongekende mogelijkheden van IoT. De keerzijde van de medaille is de snelle groei van IoT, volgens marktonderzoeker Gartner zijn er dit jaar 31 procent meer ‘dingen’, 8,4 miljard in totaal, online dan in 2016. Dit brengt ook grotere security-risico’s met zich mee. Zoveel nieuwe toegangen geven hackers immers ook meer mogelijkheden door te dringen tot achterliggende systemen en zij kunnen daar grote schade aanrichten. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze gevaren en weten hoe ze zich hiertegen kunnen weren.

Datahoeveelheden

Een ander aspect aan IoT dat vaak onderbelicht blijft, zijn de gigantische hoeveelheden data die IoT-devices produceren. Sommige gegevens zijn nuttig en kunnen bedrijven via business intelligence (BI) tools nieuwe inzichten bieden over klanten en de werking van hun producten. Medewerkers kunnen dit op analytics dashboards realtime in de gaten houden en indien nodig zelfs meteen actie ondernemen. Lang niet alle door IoT-devices gegenereerde data is echter nuttig. Om bandbreedte voor het verzenden van data en opslagruimte in hun datacenters te besparen, kunnen bedrijven voor Edgeoplossingen kiezen. Bij Edge computing wordt de gegenereerde data lokaal in de buurt van het IoT-apparaat opgeslagen en gefilterd, zodat alleen de nuttige informatie naar de datacenters wordt doorgestuurd.

‘ Security belangrijk aspect’

Bij het datamanagement-aspect van IoT komt ook security weer om de hoek kijken. Wordt data veilig opgeslagen Distributeurs en kan het niet worden onderschept? Is de privacy van de eindgebruikers goed beschermd en is het gebruik van persoonsgegevens wel in lijn met regelgeving? Met de GDPR in het vooruitzicht zijn ook dit punten waar bedrijven niet lichtzinnig over moeten denken.

IoT stack

Als bedrijven IoT zakelijk willen inzetten, komt daar meer bij kijken dan alleen devices met SIM-kaarten en Long Range Wide Area Networks (LoRa)verbindingen. Zij krijgen te maken met sensoren, gateways, netwerkverbindingen, dataopslag en security. Voor bedrijven is het onmogelijk om kennis te hebben van al deze onderdelen. Ze hebben ondersteuning nodig van partijen die hen met kennis en kunde helpen IoT-projecten succesvol te implementeren. Dit biedt grote kansen voor resellers. Zij kunnen helpen dergelijke oplossingen neer te zetten en ze optimaal te benutten.

‘ Arrow biedt resellers IoT-totaalpakket’

Distributeur Arrow ECS biedt haar resellers sinds dit jaar een IoT-stack en het ‘Things Evolved – IoT Innovator Program’. Met deze handvatten kunnen resellers alle aspecten die bij een IoTproject komen kijken, zowel hardware als software, aanbieden. Deze ontwikkeling is toonaangevend voor de rol die distributie kan spelen in de bredere ecosystemen van digitale transformatie. De distributeur heeft een groot en breed portfolio en heeft daarmee een belangrijke positie in de markt. In het licht van haar ‘sensor-to-sunset’-strategie is Arrow de enige wereldwijde distributeur die betrouwbare en veilige IoT-oplossingen biedt die alle technologische aspecten omvatten. Er is op dit moment geen enkele leverancier die alle aspecten van IoT kan afdekken. Maar door specialistische partners bij elkaar te brengen, stelt de distributeur haar resellers in staat IoT-projecten wél volledig te verzorgen. Naast diensten en producten, initieert Arrow ook IoT-trainingen zodat alle partijen een brede kennis van IoT kunnen opdoen. Resellers kunnen zo blijven doen waar ze goed in zijn en daarnaast nieuwe, praktijkgerichte kennis opdoen. Hierdoor kunnen zij op hun beurt hun klanten een unieke totaal- oplossing bieden.

Arrow

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het IoT-Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF