Schneider Electric: Binnen IoT voltrekt zich een revolutie

Datacenter lifecycle consultant Loek Wilden van Schneider Electric:

Internet of Things omvat een breed spectrum via internet verbonden devices. Schneider Electric is niet zozeer gefocust op het ‘internetdeel’ maar vooral op de ‘things’ en het beheren van grote groepen daarvan. ”Hiervoor hebben we partners in de waardeketen absoluut nodig”, zegt Loek Wilden.

 

De specialist in datacenterinfrastructuren heeft enkele maanden geleden binnen de klantsegmenten die het bedrijf bedient onder de naam EcoStruxure een groot aantal specifieke oplossingen onder een paraplu samengebracht. “EcoStruxure kent een drie-laagse opzet”, zegt datacenter lifestyle consultant Loek Wilden van Schneider Electric. “Aan de onderkant zijn het de verbonden producten, de ‘things’ van klein tot groot. In de middenlaag die we Edge Control noemen, gaat het over persoonlijk beheer van de verbonden ‘things’. Helemaal bovenop zit de laag voor apps, analytics en services. Op dit niveau helpen wij eindgebruikers met het beheren of analyseren van grote hoeveelheden data. We doen dit voor vier van onze marktsegmenten; gebouwen, datacenters, de energiesector en binnen de industriële sector voor machines en fabrieken.”

‘Vraag naar edge-datacenters gaat toenemen’

Rol channelpartners

“In de IoT-omgeving is er een heel belangrijke rol voor channelpartners weggelegd. Wij leveren een zeer uitgebreid assortiment aan producten, hardware en services, maar we stellen die zelf niet allemaal samen. Zo leveren we in de IT-markt onder meer diverse modellen UPS’en, racks en koeling, maar stand alone hebben bedrijven daar niets aan. Voor een systeem hebben zij nog allerlei andere zaken nodig, zoals onder meer servers en bekabeling, Daar hebben we partners voor nodig. Voor productiemachines hebben we de machinebouwer nodig om alle sensoren die nodig zijn voor beheer, besturing en onderhoud, in de machines te monteren. Zo hebben we op diverse punten in de waardeketen partners nodig, ook op het gebied van apps, op de bovenlaag. Wij werken in Azure van Microsoft en daar kunnen we onder andere data ontsluiten en onze app-frameworks vrijgeven aan onze softwarepartners om daarmee mooie apps te ontwikkelen. Op veel plekken zit dus waardevermeerdering door samenwerking met partners en ontstaat specialisatie binnen bepaalde verticale markten.”

Segmentatie en specialisatie

De datacenterspecialist zelf heeft haar markt gesegmenteerd en de verkooporganisatie daarop aangepast. “Account- managers verkopen nu niet langer UPS’en, maar zij verkopen het hele portfolio van Schneider Electric in onder meer de ziekenhuismarkt. Hierdoor krijgen zij een bredere en diepere kennis van deze vertical en kunnen zo de verkoop van onze producten en diensten maximaliseren. Dat doen channelpartners ook steeds vaker en daarom ontwikkelen we op het gebied van support steeds meer ‘hapklare brokken’ die nauw aansluiten op de diverse specialismen”, aldus Wilden.

IIoT en Industry 4.0

“IIoT en Industry 4.0 kunnen niet zonder slimme sensoren en daarin heeft zich een revolutie voltrokken”, gaat hij verder. “Vroeger waren sensoren nog vrij dom, maar tegenwoordig moeten ze allemaal kunnen communiceren. Het aantal toepassingen is legio en vanuit de industrie wordt heel veel over IoT ‘gezonden’. De acceptatie door de markt verloopt echter een stuk trager. Daarbij speelt de levensduur van de bestaande machines en systemen een rol, de afschrijving daarvan gaat over jaren. We zitten nu in een overgangsfase, maar in de komende jaren gaat de brede adoptie van IoT realiteit worden. Ik raad dus iedereen die nu nog niet bezig is met IoT en de bijbehorende verdienmodellen aan om zich snel in het onderwerp te gaan inlezen.”

‘Op veel plekken ontstaan kleine connectie-hubs’

Op het gebied van datacenters ziet de specialist van Schneider Electric nog geen fundamentele veranderingen. “Je zult wel een bepaalde shift zien in waar de data vandaan komen, dat zal meer van buiten komen. Maar voor het netwerk buiten, waar de groeiende datastroom vandaan komt, liggen zeker de nodige uitdagingen om ervoor te zorgen dat al die sensoren snel en betrouwbaar verbonden worden. Daardoor ontstaan op veel meer plekken kleine ‘connectie-hubs’, waar een voorselectie plaatsvindt van bepaalde data die door moet naar het centrale netwerk en wat lokaal kan worden verwerkt. Dat is echt nodig om het netwerk te ontlasten, want zoals het internet nu verbonden is, is het niet in staat om de verwachte 40 miljard devices te handelen. Ik zie de vraag naar ‘edge datacenters’, kleine all-in-one datacenters in een compacte behuizing, in de toekomst dan ook flink toenemen.”

Meest duurzame kantoor ter wereld in Amsterdam

Het bouwen van een duurzaam kantoorgebouw dat meer energie produceert dan het verbruikt, lijkt een gewaagde onderneming. Maar aan de Amsterdamse Zuidas staat het kantoor ‘The Edge’ waarin IoT-connectiviteit is toegepast om comfort en energie-efficiency te realiseren met gebruikmaking van Schneider EcoStruxure Building. Binnen het kantoor met het ‘zero energy’-concept zorgt de IoT-connectiviteit voor maximaliseren van het omgevingscomfort en energie-efficiency.

Oplossing Schneider Electric

De inzet van EcoStruxure voor efficiency en duurzaamheid binnen het kantoor- gebouw bestaat uit:

  • Apps, Analytics & Services: EcoStruxure Power Monitoring Expert, eerder bekend onder de naam Power Monitoring Expert;
  • Edge Control: EcoStruxure Building Operation, eerder bekend als StruxureWare Building Operation;
  • Connected Products: stroom- distributie en sensoren.

Gebouw The Edge gebruikt een groot aantal van de geïntegreerde facility management- en energie-oplossingen van Schneider Electric, waaronder een verdeelsysteem voor elektriciteit, IT-infrastructuur, controlesystemen en ExoStruxure Power Monitoring Expert software. Binnen het gebouw wordt de enkelvoudige IP-backbone gevormd door het SmartStruxure-gebouwmanagementsysteem (BMS) dat in realtime toegang tot kritische gebouwgegevens voorziet. Deze open en interoperationele oplossing stelt de beheerders van het kantoor in staat stelt om alle data vanuit de gebouwsensoren en IT-systemen te monitoren, te meten en te beheren op het gebied van doorbelasting van kosten, medewerkerscomfort en welbevinden.

Resultaten

The Edge is het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld met een BREEAM-NL rating van 98,36 procent. Als ‘net zero energy’-gebouw produceert het gebouw 102 procent van zijn eigen energiebehoefte. Sinds de opening heeft nog geen enkele medewerker geklaagd over een gebrek op het punt van gebouwcomfort. Van de ondervraagde medewerkers geeft 72 procent aan de invloed die ze met hun smartphone app op hun werkomgeving hebben fijn te vinden. Het ‘state-of-the-art’ ‘gebouw draagt zo bij aan de aantrekkingskracht van jong talent voor de daar gevestigde bedrijven.

schneider electric contactgegevens

 

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het IoT-Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF