Internet of Things: Data combineren is de kunst

Internet of Things Nederland geeft 10 ‘lessons learned’ voor IoT-projecten

Bedrijven ontkomen er niet aan dat ze leergeld betalen op het gebied van IoT. Of het nu gaat om effi ciënter werken of nieuwe diensten ontwikkelen. IoT is nieuw waardoor technieken, processen en nieuwe businessmodellen nog moeten worden uitgevonden. Hoog tijd voor 10 ‘lessons learned’

 

Diverse leveranciers van IoT-netwerken en -producten hebben al veel Proof of Concepts of zelfs implementatieprojecten uitgevoerd. Wat kunnen bedrijven hiervan leren om niet dezelfde fouten te maken? Of waar kunnen zij hun klanten bij dit soort projecten voor behoeden?

Vergeet de techniek

Het IoT is een mooie techniek om te vernieuwen, maar laat men zich niet beperken door technologie. Laat bedrijven vooral kijken naar de toegevoegde waarde. Dit kan door te brainstormen alsof alles mogelijk is, oftewel ’moonshot thinking’ en niet gebonden zijn aan bestaande systemen en technieken. Kortom, wat kunnen bedrijven allemaal verbinden en wat kunnen zij met die data doen? Pas in een later stadium wordt bepaald welke technologie, zoals onder meer type netwerk, sensors, platforms, daarvoor het meest geschikt is.

Betrek de hele organisatie

Vaak is er binnen bedrijven en organisaties één briljant IoT-idee dat moet worden uitgevoerd. ‘Als we dit met een sensor uitrusten, vervolgens het met het internet verbinden, dan kunnen we…’ Ga daar direct mee aan de slag. Zorg ervoor dat iedereen hierbij is aangesloten. Goede ideeën komen uit onverwachte hoek. Misschien zijn er binnen de eigen organisatie nog databronnen die relevant zijn om te koppelen. Of moet er rekening worden gehouden met bepaalde policies of systemen. Vergeet dus niet de afzonderlijke afdelingen, zoals IT, financiën, marketing, sales en operations erbij te betrekken. Het is beter vooraf kennisniveau te investeren en brainstormen, dan achteraf tegen beperkingen aan te lopen of briljante ideeën te krijgen die beter eerder waren opgedaan.

Bepaal de IoT-strategie

Voeg IoT bewust toe aan de eigen organisatie. Of het nu gaat om de productieprocessen effi ciënter maken of voor het ontwikkelen van new business. Vraag af of IoT het businessmodel kan veranderen. Bedrijven moeten zich dit bewust afvragen en in hun organisatie positioneren. Dit brengt focus en draagvlak binnen de organisatie, in plaats van dat het een eenmalig project wordt met het risico op een stille dood.

Spread the word

Laat IoT-projecten van dit moment zien aan de omgeving. Betrek klanten, de klanten van klanten en leveranciers hierbij en creëer meer denkkracht, maar ook draagvlak voor de uiteindelijke oplossing. Als bedrijven over IoT gaan nadenken, moeten zij de hele keten daarin meenemen.

Security

Vraag bij het starten van een IoT-traject af wat de risco’s zijn voor dataopslag en privacygegevens. Waar worden actuatoren aangestuurd en hoe zijn die beveiligd? Waar is hun dataopslag? Wie mag daar wel of niet bijkomen? Wat als iemand die gegevens hackt? Waar ligt de eigen verantwoordelijkheid en die van Analyse hun klanten? De beveiliging van het IoT is dermate belangrijk om tijdig in het project te adresseren.

Alloceer voldoende budget

Er komen steeds meer IoT-producten en -diensten op de markt. Het is echter nog geen markt waarin al tig jaar leergeld is betaald. Bedrijven moeten er daarom voor zorgen wat leergeld te kunnen betalen en bij te sturen als dat nodig is. Het moet geen open einde of vrijbrief worden, maar wel wat kunnen opvangen en bijsturen.

‘Adresseer security vroegtijdig’

Data, data, data

Data verzamelen is niet zo moeilijk. Het vervolgens combineren met andere bronnen en zodanig analyseren zodat bedrijven er wat aan hebben, dat is de kunst. Vaak starten ideeën met het gebruik van beperkte data, maar ook de rest van de data moet worden beoordeeld en bekeken worden wat zij daaraan hebben, zoals welke toegevoegde waarde zij bieden voor onder meer klanten, leveranciers en nieuwe klanten. Veel organisaties zijn zich er niet bewust van welke data ze hebben en voor wie dat interessant kan zijn.

‘Wie is de eigenaar van data?’

Wie is eigenaar van de data? Bedrijven moeten ervoor zorgen dit zélf te zijn als klant. Dit maakt hen flexibeler voor oplossingen en (her)gebruik van de data, onder andere als zij van systeem willen veranderen, de data voor analysedoeleinden willen gebruiken met andere software of mogelijk de data willen verkopen.

Blijf flexibel

Maak bij het toepassen van IoT keuzes op het gebied van oplossingen, software, hardware die kunnen worden gewijzigd. Bedrijven zullen door het voortschrijdend inzicht positief verrast worden. Bovendien moeten zij daarin kunnen meebewegen. Het nu gekozen platform kan over twee jaar voor hen niet het beste platform meer zijn.

Benoem een IoT-gezicht

Het is belangrijk een IoT-gezicht in de eigen organisatie te benoemen. Of, zoals een groot telecombedrijf het noemt, een IoT HERO! Hiermee krijgt het IoTproject een gezicht en is het niet iets wat erbij wordt gedaan. Deze persoon kan zorgen voor voldoende kennis en draagvlak binnen de hele keten.

Start!

De belangrijkste lessen leren bedrijven in de praktijk. Begin met een (klein) IoTproject. Zorg voor voldoende basiskennis over het IoT en start met een brainstormsessie.

Internet of Things Nederland

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het IoT-Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF