Ruckus: ‘Binnen twee jaar werkt elke stad aan Smart City’

Bijna iedere Europese stad werkt aan Smart City-concepten. Nog niet elke publieke overheid heeft er geld voor vrijgemaakt, maar binnen twee jaar zal dat zeker in Nederland zijn veranderd. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Ruckus onder Europese IT-beslissers in de publieke sector.

Door het introduceren van Smart City-technologie willen steden hun innovatieve slagkracht vergroten en waardevolle infrastructuur creëren. Het moet een gemeente aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven en bezoekers. Respondenten zeggen dat er vooral winst is te halen op gebied van veiligheid, zorg, transport en logistiek, onderwijs en recreatie. In de Benelux staan zorg en recreatieve voorzieningen bovenaan. Tegelijkertijd wordt, met name in de Benelux, cyberveiligheid gezien als de grootste drempel voor de ontwikkeling van een Smart City.

Budget

Voor het onderzoek werden bestuurders, directeuren en managers van publieke diensten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Denemarken ondervraagd. Daarbij werd het begrip Smart City omschreven als een visie op een stedelijke ontwikkeling waarin ict en uiteindelijk IoT (Internet of Things) worden ingezet om via een verbonden netwerk bestaande publieke diensten verder te ontwikkelen, het bestuur en beheer van de stad te verbeteren, problemen op te lossen en de kwaliteit van leven te verhogen.

In alle landen wordt gewerkt aan Smart Cities. Zo’n 38% van de ondervraagden zegt op dit moment over budget te beschikken voor de ontwikkeling ervan. 40% heeft dat nog niet, maar verwacht dat budget wel binnen twee jaar binnen te halen. In de Benelux is die verhouding 33%-65%: nagenoeg alle respondenten verwachten hier dat het budget uiterlijk binnen twee jaar binnen is. In de andere landen denkt 17% dat het nog langer dan twee jaar gaat duren. De redenen voor ontwikkeling van Smart Cities zijn in alle landen vergelijkbaar: innovatie en prestige (20%), toekomstige infrastructuur (19%), nieuwe bedrijven (18%), aantrekken bezoekers/toeristen (13%), duurzaamheid (10%); in de Benelux wordt iets sterker ingezet op het duurzaamheidsaspect (15%).

Drempels

De grootste drempels voor de ontwikkeling en implementatie van een Smart City zijn zorgen over de digitale veiligheid (58%), gebrekkige technologische infrastructuur (53%) en gebrek aan budget (52%). In de Benelux zijn de zorgen over cybersecurity als bottleneck voor implementatie verreweg het grootst (80%).

Nick Watson, VP EMEA bij Ruckus, reageert in een persbericht: “Het is goed te zien dat IT-beslissers de voordelen van een Smart City-concept zien voor de inwoners. Het spreekt daarbij voor zich dat, gezien de hoeveelheid gevoelige gegevens die in dit soort initiatieven omgaan, cybersecurity een belangrijk punt van aandacht is. Een veilig, robuust en betrouwbaar netwerk houdt daar rekening mee en biedt een veilige basis waarop deze steden kunnen bouwen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat de respondenten een openbaar WiFi-netwerk als voorwaarde zien voor de succesvolle implementatie van een Smart City (42%). Iets meer dan een derde (34%) vindt WiFi meer geschikt dan een bedraad netwerk.

Koplopers

Watson concludeert: “Dit onderzoek laat zien dat WiFi cruciaal is als stevige basis voor Smart Cities, maar IT-beslissers in heel Europa zien nog hindernissen bij de implementatie. Het is wel geruststellend te zien dat er sprake is van een wijdverbreid geloof dat slimme steden een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. Maar als regeringen en overheidsinstanties niet investeren in de juiste technologie, lopen ze het risico dat ze de fantastische mogelijkheden voor steden, inwoners en zichzelf mislopen.”

Het blijft overigens niet bij plannen maken. Amsterdam hoort inmiddels met steden als Barcelona en Kaapstad bij de koplopers in toepassing van Smart City-concepten. Ook Antwerpen en Oostende beschikken al over stadsbrede digitale (WiFi-)netwerken waar dagelijks tienduizenden gebruikers mee verbonden zijn en die realtime gemonitord worden door de stadsdiensten.

Ruckus onderzoek smart cities
Ruckus onderzoek smart cities