Vialis doet proef met slimme iVRI-verkeerslichten in Den Bosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met Vialis de eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) in gebruik genomen. Het gaat om een Proof of Concept (PoC).

Het slimme verkeerslicht communiceert met voertuigen, zoals vrachtwagens en fietsers. Daardoor kunnen bepaalde verkeersstromen voorrang krijgen. Zo hoeven bijvoorbeeld zware vrachtwagens minder vaak te stoppen waardoor de schadelijke uitstoot omlaag kan. Door gegevens uit te wisselen met een iVRI is het straks mogelijk om weggebruikers persoonlijk op afstand te informeren over de nog resterende tijd tot rood of groen.

De eerste iVRI in Noord-Brabant staat op het kruispunt Vlijmenseweg – Onderwijsboulevard – Henri Dunantstraat in ‘s-Hertogenbosch. Volgend jaar bouwt de gemeente 36 VRI’s om naar intelligente VRI’s. In Noord-Brabant als geheel komen er ongeveer 170 te staan.

Introductie van slimme verkeersregelinstallaties vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden werken hierin samen met zo’n 20 marktpartijen. Doel is het verbeteren van verkeersstromen. Partijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive partijen zijn betrokken. Beschikbaarheid van data, gebruik van bestaande telecomnetwerken en voortdurende connectiviteit van weggebruikers, zijn de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling.

Brabant is een van de twaalf regionale overheden in Nederland van het Partnership. Alle partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze vernieuwing in mobiliteit. Doel is om begin 2018 met nieuwe diensten, weggebruikers continue te begeleiden en te ondersteunen met op maat gesneden, real-time adviezen. Weggebruikers kijken daarmee als het ware ‘verder dan de voorruit’ en spelen zo beter in op de veranderende omstandigheden op hun route. Dat moet niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede komen. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid is het stap vooruit.

Uitleg over iVRI in de video hieronder.