Universiteit Twente experimenteert met ‘slim’ asfalt

Op het terrein van Universiteit Twente (UT) is een nieuw stuk asfalt aangelegd met sensoren. Ze helpen bij het optimaliseren van de aanleg en het doen van voorspellingen over de levensduur. 

De weg maakt onderdeel uit van het project Living Smart Campus geleid door Seirgei Miller van de faculteit Engineering Technology. Op de achtergrond kijken grote wegenbouwers mee in de vorm van het samenwerkingsverband Asphalt Paving Research & Innovation (ASPARi) waarin bedrijven als BAM, Ballast Nedam en Boskalis zijn vertegenwoordigd.

Er is een duidelijke vraag naar asfalt met sensoren, aangezien wegbeheerders steeds hogere eisen stellen. Waar vroeger een garantieperiode van drie tot vijf jaar werd gehanteerd, is dat nu eerder zeven tot tien jaar. De UT deed al experimenten met asfalt in het laboratorium. De vernieuwing van enkele wegen op de UT-campus was aanleiding om in de praktijk aan de slag te gaan met sensoren in het asfalt.

De sensoren gaan direct meten zodra de laatste laag erop komt. Ook meten ze als de weg eenmaal belast wordt. “De campus is een mooie omgeving om dit uit te testen. Opdrachtgevers zijn, normaal gesproken, terughoudend in het plaatsen van dit soort meetapparatuur in hun asfaltlagen. Wij hebben wel meetlocaties in de regio, maar dat zijn RFID sensoren die je ter plekke moet uitlezen. Dat is omslachtig en bij druk verkeer niet zo veilig. Dankzij Living Smart Campus kunnen we in deze wegen wél fiber optics en RFID sensoren aanbrengen.”

De fiber optics sensoren die in de weg zijn aangebracht, kunnen continu op afstand worden uitgelezen. Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen en kunnen de temperatuur van het asfalt tijdens vorst-dooi cyclussen meten. Ook meten ze de doorbuiging bij belasting. De temperatuur van de asfaltlaag worden ook met een aantal RFID sensoren gemonitord en vergeleken met de fiber optic data.

Al tijdens het leggen hebben de nieuwe sensoren een schat aan informatie opgeleverd, laat UT weten. “Nu is het spannend om te zien hoe de weg zich de komende jaren gedraagt en of dit gedrag is te herleiden tot de condities tijdens de aanleg.”