M2MBlue: Met Bondix nooit meer offline

M2MBLUE HELPT RESELLERS MET IOT

Bij IoT denken veel mensen aan slimme sensoren die kleine pakketjes data versturen. Bijvoorbeeld de ondergrondse vuilcontainer die meldt dat hij voor driekwart vol is. Maar dat IoT veel verder gaat, bewijst M2MBlue. Dit in Enschede gevestigde bedrijf heeft een oplossing waarbij het juist draait om grote hoeveelheden data en biedt dit nu ook aan via het partnerkanaal.

 

Grote hoeveelheden data versturen via een mobiel netwerk, maar dan wel zó dat er altijd een breedbandverbinding is, met een optimale security én een hoge snelheid. Christian Westers, oprichter van M2MBlue, vertelt hoe hij op het idee kwam. “Ik had een MVNO en werd benaderd met de vraag of ik voor 100.000 beeldschermen een dataverbinding kon realiseren. Ik ben me toen in de materie van dataverbindingen gaan verdiepen en kwam zodoende in contact met Jacco Batavier van IT-bedrijf BSS. Hij had veel contacten in de Europese riviercruisevaart. Die cruiseschepen, die een reis langs de Rijn maken bijvoorbeeld, hadden het probleem dat het erg lastig was om hun klanten een stabiele, snelle en brede wifi – verbinding te bieden. Dat komt doordat er gevaren wordt door gebieden met slechte of überhaupt geen dekking, het overschrijden van landgrenzen en dataverkeer op piekmomenten. Samen hebben we daar een oplossing voor bedacht.”

De oplossing werkte zo goed en bleek zo betrouwbaar dat beide heren de mogelijkheden zagen om hier verder in te gaan. M2MBlue nam BSS over en lijfde zo Jacco Batavier in. “Mijn grote kracht ligt in de technische aspecten van de oplossing”, weet Batavier. “Christian is juist heel sterk in het grote platje en de commercie. Wat dat betreft is het dus een perfecte samenwerking.”

Bondix

De oplossing, die onder de naam Bondix als dienst wordt aangeboden, bestaat uit het stapelen of bundelen van een x aantal simkaarten over een x aantal routers. Door deze bondingtechniek wordt er een stabiele breedbandverbinding gecreëerd die altijd online is; alle verbindingen worden als het ware samengevoegd tot één pijplijn. Mocht er één verbinding wegvallen in deze gebundelde pijplijn dan vangt de rest dat op en zal de critical applicatie draaiende blijven. ‘Never offl ine’ is dan ook hetgeen wat gecreëerd wordt. De oplossing is in feite inzetbaar voor elk marktsegment waarbij een rock solid connectie een noodzaak is. De simkaarten die gebruikt worden in deze oplossing kunnen van verschillende operators afkomstig zijn en staan in verbinding met het eigen datacenter van M2MBue. Alle verbindingen w.rden gecentraliseerd en gemanaged vanuit het datacenter zodat de security, fl itering en onderhoud in eigen huis geschiedt. Bondix is de complete oplossing van bonded connectivity (CloudSIM), hardware, software en 24/7 support. “Wij ontzorgen de klant dus volledig”, stelt Christian Westers vast. “Wij zoeken het heel sterk in het leveren van toegevoegde waarde, bovenop de datatraffi c, die voor elk marktsegment anders is. We betreden niet eerder een marktsegment voordat we alles op orde hebben.”  Batavier vult zijn collega aan: “En snel handelen is ook van belang. Een klant van ons liet ons op vrijdag weten dat de woensdag daarop een nieuwe winkel zou opengaan. Wij troff en in het weekend de voorbereidingen, reisden maandag naar de locatie af en bij de opening werkte het allemaal.

Kom daar bij andere bedrijven maar eens om; in die tijdspanne heb je veelal de off erte nog niet eens ontvangen. Maar wij hebben dan alles draaiend. De rode draad van M2MBlue is: wij zijn in staat om altijd een verbinding te leveren, wij garanderen dat zelfs.”

Christiaan Westers, Vanessa Claessen, Jacco Batavier

99,999% uptime

M2MBlue garandeert voor Bondix een uptime van 99,999 procent. Maar hoe valt een dergelijke garantie te geven? In Nederland is de dekking van de mobiele netwerken zeer goed, maar in het buitenland is dat een ander verhaal. Jacco Batavier knikt instemmend. “In dat laatste heb je natuurlijk volkomen gelijk. Maar wij kunnen het garanderen omdat wij anders werken. Voorbeeld: als jij met jouw smartphone de grens overgaat, dan bepaalt jouw operator op welke netwerken je mag roamen. Dat is dus altijd de goedkoopste oplossing voor de operator, maar niet de beste kwaliteit voor jou. Omdat wij met veel operators zaken doen én we de beste kwaliteit willen bieden, kunnen wij ervoor kiezen om te connecteren met het beste netwerk aldaar, ook al is de prijs wat hoger. En op plekken waar helemaal geen of onvoldoende dekking is, plaatsen we steunzenders. Dat kan bijvoorbeeld een straalzender zijn die volledig automatisch operationeel wordt zodra een cruiseschip op die bepaalde plek arriveert en weer uitschakelt wanneer het niet meer nodig is. Op een vergelijkbare manier kunnen we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat in een goed geïsoleerd kantoorgebouw toch altijd een goede dekking is.”

Christiaan Westers

Onderdeel Wireless Logic
Begin dit jaar is M2MBlue onderdeel geworden van Wireless Logic, de grootste aanbieder van IoT in Europa. Hierdoor is de slagkracht van de organisatie enorm toegenomen. Het is nu niet alleen makkelijker om afspraken te maken met de verschillende mobiele providers, door de grote volumes aan data kunnen er ook betere prijzen bedongen worden. Ook het dienstenaanbod is aanmerkelijk uitgebreid.

CloudSIM

Een geheel nieuwe ontwikkeling is dat de fysieke simkaart binnenkort verleden tijd is bij de oplossingen van M2MBlue. Christian Westers: “Op dit moment zitten er nog fysieke simkaarten in een router. Maar wij hebben de techniek nu klaar om die fysieke simkaarten onder te brengen in ons datacenter en de router op klant locatie te voorzien van een CloudSIM.

Bij deze innovatie worden de simgegevens gepusht naar de router op locatie waarop slimme software is geïnstalleerd die de credentials overneemt van de
geselecteerde fysieke simkaart vanuit het datacenter. De CloudSIM wordt overigens door ons zelf ontwikkeld. Op deze manier kunnen we een simwissel dus eenvoudig realiseren; de simkaarten kunnen over afstand met een klik op de muis worden gewisseld. Een bezoek aan de locatie om de sim te wisselen is dus niet meer nodig.” Met die ontwikkeling zullen de operators niet blij zijn. Westers lacht: “Nee, want ze weten dat wij daardoor in staat zijn om binnen een uur, bij wijze van spreken, op een heel ander netwerk over te gaan.” Daarnaast maakt de CloudSIM het ook mogelijk om meer lokale providers te integreren waardoor het kostenplaatje voor de klant ook ten gunste kan veranderen.

Vanessa Claessen

Via partners
Tot op heden heeft M2MBlue altijd rechtsreeks zaken gedaan met klanten. Maar M2MBlue heeft er nu voor gekozen om ook via het kanaal te gaan werken. Hiervoor werd de ervaren channel-accountmanager Vanessa Claessen aangetrokken. Zij vertelt waarom die nieuwe stap is gezet. “Met onze organisatie kunnen we een groep klanten prima rechtstreeks bedienen, maar wij denken dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. We kunnen niet iedereen rechtstreeks helpen. Maar er zijn heel veel ICT-bedrijven die inzien dat het goed is om in de IoT-markt te stappen maar dit nu nog veel te ingewikkeld vinden. Er komt zoveel op ze af en ze zien dat IoT veel breder is dan de traditionele machineto-machinemarkt met een sensortje en een simpele verbinding. Wij kunnen ze stap voor stap helpen om een voor hen geheel nieuw verdienmodel te realiseren. Wij bieden een oplossing aan waarin alle operators zijn geïntegreerd en dat in één portaal beheerd kan worden. Zij kunnen onze dienst integreren in hun eigen portfolio en daar overheen hun eigen marge leggen. Zo ontzorgen zij hun klanten en bieden toegevoegde waarde. En dat is in deze tijd uitermate belangrijk.” Uit de woorden van Claessen proeven we dat ICT-bedrijven die met IoT aan de slag willen haar mogen bellen voor een kennismakingsgesprek. Claessen lacht: “Ik had het zelf niet mooier kunnen omschrijven.”

En straks 5G?

Jacco Batavier

Tot slot willen we nog even ingaan op 5G. De wereld staat aan de vooravond van een brede uitrol van 5G waarbij snelheden enorm toenemen en de latency daalt. Hoe kijkt M2MBlue naar die ontwikkeling. Jacco Batavier reageert direct: “Met Bondix behalen wij nu al snelheden op 4G die straks met 5G mogelijk gaan worden. Voor ons is het dus eigenlijk niet zo spannend.” Christian Westers vult zijn collega aan: “Zoals we je eerder vertelden, maken we onze routers in een eigen fabriek. De routers zijn zo gemaakt dat de 4G-module heel eenvoudig vervangen kan worden door een 5G-module. Dus wanneer het zover is, zijn wij in staat om hierop snel in te spelen.”

Aan het eind van het gesprek gunnen we Westers ook nog even het laatste woord. Hij denkt heel even na en zegt dan: “De markt van M2M en IoT is snel aan het veranderen. Zowel klanten als resellers moeten erop kunnen rekenen dat hun bedrijf continu kan blijven draaien en niet offline is. De kracht van M2MBlue is dat wij alles in eigen beheer hebben en snel kunnen schakelen bij eventuele problemen. Bij ons staat de klant echt centraal.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 4/5]

Lees het artikel hier in PDF