Zes technologietrends die in 2019 van invloed zijn op onze bedrijfsactiviteiten en de beveiligingssector

De toekomst voorspellen is nooit gemakkelijk. Hoewel veel nieuwe technologieën ongetwijfeld een belangrijke rol zullen spelen op de lange termijn, zijn wij vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden en toepassingen op de korte termijn.

Vooruitkijkend naar 2019 zien we een aantal belangrijke trends die in het verlengde liggen van de trends in 2018. Maar omdat we hier het afgelopen jaar een momentum hebben gezien dat het beste doet vermoeden voor 2019, vallen wij graag een keer in herhaling!

1. Kunstmatige intelligentie
Door de grote hype rondom kunstmatige intelligentie (AI) is het begrijpelijk te denken dat het iedere bedrijfssector gaat veranderen. En tegelijkertijd liggen er ook twijfels op de loer. In werkelijkheid varieert de voortgang van sector tot sector en van toepassing tot toepassing. Op sommige gebieden – met name in de gezondheidszorg en in het bijzonder bij de opsporing van kanker – heeft AI zijn waarde bewezen. In andere domeinen verloopt de vooruitgang gestaag. Videobewaking is daar één van. In onze sector wordt machine of deep learning op dit moment vooral gebruikt voor video-analytics, maar we verwachten dat deze technologie in de toekomst een belangrijk onderdeel gaat vormen in uiteenlopende toepassingen en producten. Maar ook hiervoor geldt dat de toepassing zal worden aangedreven door de meest overtuigende usecases, niet door de technologie zelf.
Als het gaat om AI en deep learning willen wij ervoor zorgen dat, net als bij alle nieuwe technologieën, de implementatie robuust en betrouwbaar is en de echte uitdaging van de klant oplost.

2. Cloud en edge computing
Waar AI misschien nog in de beginfase van de Gartner Hype Cycle te plaatsen is, valt niet te ontkennen dat cloud computing inmiddels een gevestigde technologie is. Er zijn maar weinig organisaties in de particuliere of publieke sector die niet op de één of andere manier gebruikmaken van cloud computing en veel organisaties hebben hun gehele infrastructuur overgezet naar een cloudgebaseerd model.
Cloud computing is gebaseerd op de gecentraliseerde gegevensverwerking in één of meer datacenters. Met de enorme toename van het aantal verbonden ‘Internet of Things’-apparaten, groeit de hoeveelheid geproduceerde data. Zelfs wanneer er meer datacenters met steeds verder toenemende capaciteiten worden gebouwd, kan deze tsunami aan data overweldigend worden. Dit geldt in het bijzonder voor videobewaking: ondanks de ontwikkeling van technologieën die opslag- en bandbreedtebehoeften verminderen, is de vraag naar data-opslag nog steeds aanzienlijk. Dit is waar de voordelen van edge computing naar voren komen. Simpel gezegd plaatst edge computing dataverwerking naar de ‘rand’ van het netwerk, dichtbij het punt waar de gegevens door de sensor worden verzameld, in plaats van de data direct door te sturen naar het datacenter.
In onze bedrijfstak betekent edge computing dat de camera zelf gegevens kan verwerken. Dit reduceert de benodigde bandbreedte aanzienlijk, zowel bij gegevensoverdracht als opslag. Bovendien kunnen gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld voordat ze worden verzonden – een belangrijk aspect als het gaat om veiligheid en privacy.

3. Personalisatie vs. privacy
We leven momenteel in een wereld waarin we waardevolle online diensten aangeboden krijgen, in ruil voor het bewust of onbewust afstaan van een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke gegevens. Bedrijven zoals Facebook, Amazon en Google gebruiken deze gegevens om de waarde van hun diensten te verhogen, met name door hun aanbod in hoge mate te personaliseren. Voor velen voelt het echter alsof de grens tussen nuttige personalisatie en privacyschending steeds vaker wordt overschreden.
Als gevolg hiervan wordt het vertrouwen tussen een organisatie en haar klanten een steeds belangrijker en tastbaarder element. Recent onderzoek van adviesbureau Accenture heeft een verband gelegd tussen het vertrouwen van stakeholders en de bedrijfsomzet. De manier waarop wordt omgegaan met privacy en persoonlijke gegevens, is één van de meest belangrijke aspecten voor het vertrouwen in en de toekomst van een bedrijf.

4. Cybersecurity
Het is onmogelijk om cybersecurity niet te noemen bij onderwerpen die in 2019 van invloed zullen zijn op iedere sector. Inderdaad, ook gelet op het vorige punt, is een inbreuk of datalek de snelste manier om het vertrouwen tussen een bedrijf en zijn klanten (en aandeelhouders) te schaden .In een tijd waarin het grote aantal verbonden apparaten voor een toename van potentiële kwetsbaarheden en onveilige netwerkeindpunten zorgt, worden de aanvallen steeds geavanceerder. Cybersecurity zal dus hoe dan ook een onderwerp van zorg blijven.
Ook de toeleveringsketen kan een potentiële kwetsbaarheid zijn, zo blijkt uit recente berichtgeving . Het ontbreken van een goede beveiliging of opzettelijk kwaadwillige acties kunnen resulteren in een risico voor de cybersecurity, via zowel software als hardware. Het belang van de herkomst van producten is belangrijker dan ooit tevoren: gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat iedere schakel in de toeleveringsketen veilig is.

5. Slimme technologie biedt voordelen voor het milieu
We hebben al gezien hoe video-analytics kunnen worden gebruikt als een operationele tool voor organisaties die de energie-efficiëntie van hun kantoren willen verbeteren. Nieuwe types sensoren kunnen de milieueffecten op deze kantoorlocaties nu nog nauwkeuriger meten. Zo is thermische beeldtechnologie uitermate geschikt om nauwkeurig vast te stellen waar energie wordt verspild.
Een ander belangrijk gebied waar sensoren kunnen helpen, is die van de luchtkwaliteit. Slechte luchtkwaliteit en de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de hieraan verbonden kosten, worden een steeds groter probleem. Slimme sensoren spelen een centrale rol bij de mondiale aanpak van deze kwestie, door te zorgen voor meer bewustwording en inzicht, zodat positieve maatregelen mogelijk kunnen worden gemaakt in bijvoorbeeld gebouwen en stedelijke omgevingen.

6. Sensorintegratie stuurt slimme acties aan
Op zichzelf kunnen individuele sensoren, zoals hierboven beschreven, aanzienlijke voordelen opleveren. Een laatste trend, die volgens ons in 2019 een steeds grotere rol gaat spelen, is het combineren en integreren van sensoren voor de aansturing van ‘slimme’ acties.
In een smart city zou een bewegingssensor die op een slagboom is aangesloten bijvoorbeeld een camera kunnen activeren. De camera kan op zijn beurt een waarschuwing genereren in de meldkamer, waardoor snel en gepast kan worden gereageerd. Met de grote verscheidenheid aan sensoren waar we het hier over hebben – van thermische tot bewegingssensoren en van atmosferische tot videosensoren – is het aantal mogelijke combinaties eindeloos. Net als de potentiële voordelen!
Technologie blijft zich in een versneld tempo ontwikkelen. Hoewel we gemakkelijk afgeleid kunnen raken door het potentieel van iedere nieuwe trend of innovatie, is het belangrijk om deze te beoordelen op basis van de usecases en hun positieve impact en waarde voor organisaties en burgers. Door deze bril blijven we naar trends in de technologie en hun toepassingen kijken, want 2019 belooft op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen weer een spannend jaar te worden.

Johan Paulsson

Bovenstaande blogpost is van de hand van Johan Paulsson, CTO bij Axis Communications, www.axis.com