Unit4 Agresso Benelux laat 40 banen vervallen

De winst van Unit 4 Agresso is gedaald en in de Benelux wordt verlies gedraaid. Er valt ontslag voor 40 Nederlandse medewerkers.

De winst van Unit 4 Agresso is gedaald en in de Benelux wordt verlies gedraaid. Er valt ontslag voor 40 Nederlandse medewerkers.

De winst was lager dan de eerste helft van 2001. De divisie Internet & Security laat een gezond herstel zien. Ondanks de verslechterde economische situatie in de eerste helft van 2002, wist Unit 4 Agresso opnieuw haar marktaandeel en omzet verder uit te breiden. De omzet groeide autonoom met 8% tot 105,5 miljoen euro (H1 2001: 102,6 miljoen euro, in de eerste helft van 2001 waren de omzet en het resultaat van Bestmate meegeconsolideerd, deze organisatie is eind 2001 verkocht aan het management). Vooral de divisie Internet & Security toonde een groei boven verwachting. Het resultaat over de vergelijkbare periode in 2001 was uitzonderlijk sterk. Door de verandering in het economische klimaat aan het einde van 2001, zag de divisie Internet & Security haar bruto marges terugzakken naar een niveau van 25,2%. In de eerste helft van het 2002 wist Internet & Security niet alleen haar marktaandeel verder uit te breiden, maar ook de marges te verbeteren. Het nettoresultaat van de hele groep na belasting en goodwill komt uit op een bedrag van 3,1 miljoen euro. Dit is zoals verwacht lager dan het resultaat over de eerste helft van 2001 (6,1 miljoen euro).

Bij verlieslatende onderdelen in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland zijn verdere maatregelen genomen ten aanzien van het personeelsbestand. De kosten hiervan zijn genomen in de eerste helft van 2002. Het management van Unit 4 Agresso heeft al eerder geanticipeerd op een zwakke eerste helft van het jaar. Begin 2002 was de verwachting dat vooral in de tweede helft van 2002 een herstel van de markt zou komen. Mede door de aanhoudende onzekerheid in de markt over het economische herstel, achtte Unit 4 Agresso het verstandig om verder in te grijpen in de kostenstructuur. In Frankrijk, Duitsland en Zweden is het personeelsbestand inmiddels teruggebracht met respectievelijk 25%, 15% en 8% en ook in de Benelux zijn verdere maatregelen genomen. Enkele werkmaatschappijen worden versneld geïntegreerd, waarbij vooral op overheadkosten bezuinigd zal worden. In de Benelux zullen tenminste 40 arbeidsplaatsen vervallen. Het resultaat van deze maatregelen was dat de operationele kosten in de eerste helft van dit jaar niet verder stegen ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar, ondanks de hiervoor genoemde reorganisatiekosten.