Techniek Nederland: Internet in woningen en gebouwen moet beter

TECHNIEK NEDERLAND WIL AFSPRAKEN OVER BETERE INFRASTRUCTUUR IN HUIS

Een huis zonder internet, wie kan het zich nog voorstellen? Streamen, browsen, chatten… we zijn 24 uur per dag online. Komende jaren zal dat alleen maar toenemen, mede dankzij ontwikkelingen als Internet of Things en eHealth. Toch wordt veel nieuwbouw nog zonder (of met te weinig) netwerkaansluitingen opgeleverd, om over bestaande woningen nog maar te zwijgen. Samen met normalisatie-instituut NEN en Techniek Nederland werken marktpartijen aan afspraken hierover.

Tot aan de meterkast is er niets aan de hand: ons land kent een uitstekende infrastructuur voor internet. Wereldwijd eindigen we steevast in de top 10 van landen met snel internet. In huis is dat helaas vaak anders. Veel huishoudens kampen met instabiele verbindingen, bijvoorbeeld door een slecht geplaatst wifi-punt. Het zou beter zijn als huizen meerdere LAN-aansluitingen hadden (eventueel aangevuld met wifi), maar in de praktijk is dat lastig. Bewoners zitten niet te wachten op het trekken van kabels. Bij nieuwbouw is dat anders. Daar kan op de bouwtekening al rekening worden gehouden met goed internet, net als dat wordt gedaan voor elektriciteit en water.

Nederlandse Technische Afspraak

Betrokkenen werken aan afspraken over de eisen waar internet in huizen en overige gebouwen aan moet voldoen. Dat gebeurt op initiatief van Techniek Nederland. Deelnemers zijn onder meer NEN, KPN, VodafoneZiggo, Vita Valley, ElectroStyling en KIEN Innovatiemeesters. Gezamenlijk is gekomen tot een eerste set aan afspraken met de naam NTA 8055.

Veel woningen worden opgeleverd zonder aan de afspraken te voldoen

Vlora Rexhepi- van der Pol van NEN vertelt over het belang van NTA 8055

De afkorting NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak. Dit vormt een alternatief voor een volwaardige norm en is geschikt als snelle oplossing als er geen consensus nodig is van alle belanghebbenden en wanneer er sprake is van snel veranderende technologie. Tijdens een seminar over dit onderwerp (zie kader) bleek dat in de praktijk nog altijd veel nieuwe woningen worden opgeleverd zonder aan deze afspraken te voldoen. Een gemiste kans, want het belang van stabiel internet neemt de komende jaren alleen maar toe. Door de opkomst van Internet of Things (IoT) komen er steeds meer apparaten in huis. Denk aan beveiligingscamera’s, inbraakalarmen en thermostaten met een internetverbinding. Ook entertainment speelt een rol: we streamen steeds meer dankzij diensten als Netflix en Spotify.

Opleverprotocol

Bovendien wordt er veel verwacht van eHealth waarbij een stabiele verbinding vaak een voorwaarde is. Een goed voorbeeld is thuisdialyse door nierpatiënten. Dit is een vorm van ziekenhuiszorg thuis. De apparatuur stuurt tijdens de dialyse gegevens door naar het ziekenhuis zodat dit op afstand gemonitord kan worden en waar nodig ingegrepen. Dit is slechts mogelijk als er een volledig betrouwbare internetverbinding is. Thuisdialyse mag alleen gebeuren als alle voorzieningen (zoals internet, maar ook water, elektriciteit, telefoon et cetera) aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De afspraken die zijn gemaakt in NTA 8055 zijn een soort opleverprotocol voor netwerkinfrastructuur in woningen en gebouwen. Het protocol beschrijft vier prestatiecategorieën waar een woning aan kan voldoen. In prestatiecategorie 1 (‘best effort’) is er sprake van een vrij lage betrouwbaarheid en snelheid, terwijl prestatiecategorie 4 (‘overal en altijd verbonden’) in elke ruimte stabiel internet garandeert (geschikt voor alle soorten eHealth dus). Hoe hoger de prestatiecategorie, des te meer internetaansluitpunten. Ook wordt er betere technologie gebruikt, bijvoorbeeld CAT7 in plaats van CAT5e.

Bouwsector

Maarten van der Boon spreekt namens Techniek Nederland over het toegenomen belang van internet

Dat er technische afspraken zijn is mooi, maar nu is het zaak om ze ook in de praktijk te brengen. Daar ligt nog wel een uitdaging, erkenden de aanwezigen tijdens de bijeenkomst op 15 mei. Vooral nieuwbouw biedt kansen om rekening te houden met de gemaakte afspraken. Maar doordat de bouwsector de vraag naar nieuwe woningen niet aan kan, krijgen internetaansluitpunten onvoldoende aandacht.

Betrokkenen pleitten er tijdens het seminar dan ook voor dat het publiek en belangenverenigingen (waaronder Vereniging Eigen Huis) hun stem meer laten horen. Het spreekt voor zich dat er ook in de bestaande bouw veel mogelijkheden zijn.

Seminar over NTA 8055
Op 15 mei werd in Hilversum het seminar NTA 8055 ‘Internet in woningen en gebouwen’ georganiseerd. Diverse betrokkenen gingen in op de kansen en knelpunten rond internet in woningen. Ze benadrukten het belang van een goede verbinding in huis, onder meer voor entertainment, eHealth en IoT-toepassingen. Belangrijkste conclusie was dat de vraag naar stabiele internetverbindingen groot is, maar dat er nog veel aan schort. Met name de zorgsector zit te springen om stabiele verbindingen om eHealth te ondersteunen. Komende jaren zal die vraag groeien, mede door de wens langer thuis te blijven wonen. Bovendien vinden veel patiënten het prettig om voor bepaalde behandelingen niet naar het ziekenhuis te hoeven. Ziekenhuizen stellen in zulke gevallen als eis dat medische apparatuur een goede verbinding heeft en dat is op dit moment vaak niet het geval. Aanpassingen in huizen kunnen in dat geval goed door de comfortinstallateurs van Techniek Nederland worden opgepakt, natuurlijk aan de hand van de NTA 8055 en de door hun gehanteerde woningcheck.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 4/5]

Lees het artikel hier in PDF