Symantec veruit grootste backup leverancier in Nederlandse zakelijke markt

Volhgens onderzoeksbureau Computer Profile maakt ruim een kwart (27 procent) van de bedrijfsvestigingen gebruik van een backup-oplossing van Symantec. Daarmee is het met voorsprong de meest gebruikte backup-toepassing in de Nederlandse zakelijke markt. Symantec wordt op afstand gevolgd door Veeam met 13 procent marktaandeel. De top vijf wordt gecompleteerd met backup-toepassingen van CommVault (12 procent), HP (10 procent) en Arcserve (7procent).

In de laatste vijf jaar zijn er enkele verschuivingen zichtbaar. Symantec lijkt wat terrein prijs te moeten geven en CommVault heeft de laatste jaren juist aan terrein gewonnen. Ditzelfde geldt voor Veeam. In 2012 werd deze oplossing door 1 procent van de bedrijfsvestigingen gebruikt, in 2014 door bijna 8 procent en nu geeft 13 procent van de locaties aan dat men gebruikmaakt van backup-software van deze partij.

Binnen de verschillende marktsegmenten bekleedt Symantec telkens de nummer één positie met uitzondering van het publieke domein: hier is CommVault leidend. Van de locaties binnen dit domein geeft ongeveer 19 procent aan dat men een CommVault backup-toepassing gebruikt. Wat opvalt is dat bij de bedrijven met 50 tot 250 medewerkers CommVault niet in de top 5 voorkomt. Sinds 2014 is de backup-software van CA verzelfstandigd en gaat voortaan onder de bedrijfsnaam Arcserve door het leven.

Security-software
Op het gebied van security-software is Microsoft het meest populair bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Antivirussoftware is hierbij buiten beschouwing gelaten. De helft van de aangetroffen security-oplossingen draagt het logo van Microsoft. Onder de in kaart gebrachte security-oplossingen vallen onder meer de ISA Server-/Forefront-oplossingen, maar ook identity en access management, authenticatie, mail security en andere content security-toepassingen. Segmentatie naar marktsegment laat voor de top 3 zien dat Microsoft security-oplossingen bovengemiddeld scoren bij locaties in het publieke domein (62%) en iets beneden gemiddeld (31%) bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. McAfee (Intel security) wordt ongeveer in gelijke mate ingeschakeld in de publieke sector, maar komt in verhouding meer terug bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. Symantec komt met 12 procent het sterkst naar voren bij de multinationals. De trendlijn voor het aandeel in de installed base in de afgelopen jaren is stijgend voor Microsoft, redelijk stabiel voor McAfee, Symantec en Trend Micro en iets dalend voor Check Point.

Endpoint-/antivirusoplossingen
Ruim een derde van de werkplekken wordt beschermd door software van McAfee. Daarmee is het bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers de meest voorkomende antivirustoepassing. Het aandeel van McAfee in de installed base is op dit gebied de afgelopen jaren wel enigszins teruggelopen. In 2011 bedroeg het aandeel McAfee nog 38 procent. Symantec is met 22,9 procent installed base aandeel, de tweede meest gebruikte leverancier voor endpoint-bescherming. In 2011 bedroeg dat circa 21,3 procent. De nummer drie, Trend Micro, kent een aandeel in de installed base van 12,8 procent, een lichte daling vergeleken met de positie in 2011. Opvallend daarbij is dat in de tussenliggende jaren het aandeel Trend Micro eerst licht steeg, maar vervolgens weer terug naar het niveau van 2011 daalde. Sophos heeft de afgelopen jaren een beetje terrein gewonnen tot de huidige installed base van 11,3 procent. Microsoft endpoint-/antivirussoftware komt nauwelijks meer voor binnen de geanalyseerde doelgroep. Tegenwoordig valt de endpoint-bescherming onder de System Center Configuration Manager waar dat voorheen een onderdeel van Forefront vormde. De pakketten die de laatste jaren terrein winnen binnen de bekeken doelgroep zijn van ESET en Kaspersky.

Firewalls
Naast de softwarematige security-oplossingen, is ook de hardware die wordt gebruikt geanalyseerd. Het gaat hier om het geheel van aanwezige routers en hardware firewalls. Dan wordt meteen de uitzonderlijke positie van Cisco op dit terrein duidelijk. Twee derde van de aangetroffen routers en hardware firewalls is afkomstig van deze vendor. HP en Juniper maken de top 3 voor Nederland compleet.

 

De gegevens zijn afkomstig uit een analyse van Computer Profile op basis van circa 3.200 gesprekken met IT-managers van Nederlandse bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) over het gebruik van security hard- en software.