Relined Fiber Network viert haar 15-jarig jubileum!

Relined bestaat dit jaar 15 jaar! En dat laten zij niet zomaar voorbijgaan. Op woensdag 19 september wordt het glas geheven met klanten en relaties om het succes van de afgelopen jaren te vieren. Relined is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke speler met internationale bekendheid. Dit jaar is er start gemaakt met een Metronetwerk in Frankfurt met als doel het vergroten van het netwerk over de grens. Tijdens het 15-jarig bestaan zullen de verdere toekomstplannen bekend gemaakt worden.

Als onafhankelijk verhuurder van Dark Fibers in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken in Noordwest-Europa wil Relined ervoor zorgen dat bestaande netwerken beter worden benut. Om dit doel te bereiken investeert Relined in de uitbreiding van haar netwerk middels samenwerkingsverbanden en acquisities in Nederland, Duitsland en Denemarken waarbij Relined zich exclusief beperkt tot de verhuur van onbenutte Dark Fibers.

Meer weten over Relined Fiber Network? Kijk op www.relined.eu