Nieuw kabinet: meer geld voor security en IoT

Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit om cybercriminaliteit tegen te gaan. Ook moeten er standaarden worden opgesteld voor het Internet of Things (IoT). Dat staat in de plannen van het nieuwe kabinet. Er komt 95 miljoen euro beschikbaar voor meer digitale veiligheid. Het wordt onder meer gebruikt om bedrijven te stimuleren om software veiliger te maken.

Het Nationaal Cyber Security Centrum kan met het extra geld het belangrijkste aanspreekpunt worden voor cybersecurity. Meer budget is er ook voor Centrum Team High Tech Crime van de politie. Verder wordt onderzoek naar cybersecurity gestimuleerd en komen er nieuwe voorlichtingscampagnes over ‘cyberhygiëne’. Het onderwijs moet ook aandacht aan dit onderwerp besteden.

Daarnaast zal het nieuwe kabinet de D66-nota ‘Het Internet der Dingen‘ volledig uitvoeren, meldt D66-kamerlid Kees Verhoeven. Daarin staat dat er een veiligheidskeurmerk moet komen voor IoT-apparaten. Ook moeten er standaarden komen met minimale eisen op het gebied van IoT-beveiliging. Apparaten die daar niet aan voldoen zouden niet langer verkocht mogen worden.

Het nieuwe kabinet wil dat apparaten informatie niet automatisch delen met derden. Dat mag pas nadat er expliciet toestemming is gegeven. Verder zal er onderzocht worden of softwareontwikkelaars aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten. Verhoeven maakt daarbij de vergelijking met brandveiligheid: fabrikanten die over dat onderwerp niet hebben nagedacht zijn verantwoordelijk voor de gevolgen. Dat zou ook zo moeten zijn bij software.