Portland Europe: De digitale werkplek begint bij een duidelijke strategie

Cees QuirijnsCOO Portland Europe

Distributeur Portland werkt al enige tijd samen met onderzoeksbureau Gartner voor het bepalen en verder ontwikkelen van de strategische keuzes die de distributeur maakt ten behoeve van de honderden MSP’s die het bedrijf bedient. De ‘MSP Hype Cycle’ is daar een goed voorbeeld van.

 

Maar rondom dat onderwerp heeft Gartner ook andere interessante content en research waar we gebruik van maken, zoals de digitale werkplek, zegt Cees Quirijns. “Als we daar verder op in zoomen zijn er drie belangrijke vragen waar een antwoord op moet komen. Ten eerste: in hoeverre past de digitale werkplek bij je business. Ten tweede: in hoeverre past de digitale werkplek bij je mensen en ten derde: hoe faciliteer je dat dan met IT. Vaak zie je dat mensen te snel inspringen op dat IT-onderdeel, terwijl de alignment met de business en de medewerkers nog niet helder is uitgekristalliseerd. Die verleiding moet je weerstaan.”

Strategie bepaalt het succes van veranderingen

Quirijns: “Een heel belangrijke vraag vooraf is ook waarom je je zou moeten laten (ver)leiden door het ‘buzzword’ digitale werkplek. Kun je specificeren wat de waardepropositie voor je bedrijf en je klantenbasis is? En kun je vervolgens achteraf ook kunt de resultaten meten?”

Uitdagingen voor de organisatie

“Het uitzetten van een strategie is één ding, maar de implementatie ervan in de organisatie, naar de mensen-kant, is een stuk lastiger en vormt de grootste bottleneck voor een succesvolle invoering van de digitale werkplek. Je moet in de eerste plaats de cultuur en de structuur hebben, en daar past bijvoorbeeld een ‘negen-tot-vijfmentaliteit’ niet bij. Dat geldt voor medewerkers, maar zeker ook voor het management. Voor een andere manier van werken moeten medewerkers bereid zijn om hun bestaande werkpatroon te doorbreken, en daarnaast moeten ze ook beschikken over de noodzakelijke skills en competenties. Het management moet zoeken naar andere manieren van governance om grip te houden op de productiviteit in relatie tot de nieuwe vrijheden en verantwoordelijkheden van een ‘digitale medewerker’.”

Technologische invulling

“Heb je eenmaal je strategie en de organisatorische implicaties op een rijtje, dan kom je toe aan de technologische invulling. De jongere generatie is gewend aan BYOD, momenteel is het vooral ‘Bring Your Own App’. Ze verwachten dat het bedrijf dat ondersteunt, inclusief de mogelijkheden tot efficiënt interacteren met collega’s die straks her en der verspreid hun werk doen.”

Cloud vereist uptime-garantie, SLA’s omhoog

Quirijns: “Aan de IT-kant moet je ook rekening houden met de mainstream adoptie van alles wat met virtualisatie te maken heeft, van server tot en met applicaties. Je moet een oplossing hebben voor het migreren van on-premise IT naar de cloud. Daarvoor bieden we onze MSP’s de online workspaces en de migratietools van itopia. En werk je eenmaal vanuit de cloud, dan wil je de garantie dat je 24/7 in de lucht blijft en je data beschermd zijn, dus gaan SLA’s omhoog. Je hebt back-up en disaster- recoverysoftware nodig, waarvoor we de oplossingen van Acronis en Altaro in ons portfolio hebben. Met steeds meer apps in de cloud groeit de behoefte aan een oplossing voor centraal management van gebruikersbeheer, on- en offboarding et cetera. Daarvoor verwachten we binnenkort de oplossingen van BetterCloud, een Amerikaanse partij, aan ons portfolio te kunnen toevoegen. Kortom: de digitale werkplek biedt de komende jaren volop kansen voor channelpartners om hun klanten op de juiste manier te begeleiden naar de digitale business van de toekomst.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 5-2018]

Lees het artikel hier in PDF