Portland: Connectwise is een onmisbare tool voor professionele IT-dienstverlening

Cees Quirijns, Operationeel directeur Portland Europe

ConnectWise is een ERP-systeem dat – in tegenstelling tot andere, vaak generieke oplossingen –volledig is toegesneden op de praktijk van MSP’s of IT-dienstverleners. Ter onderscheiding heeft men er ook een specifieke naam – PSA – aan verbonden, wat staat voor Professional Services Automation. Wereldwijd zijn er twee grote spelers, te weten Autotask en ConnectWise; die laatste wordt gedistribueerd door het onlangs vanuit Zoetermeer naar Amsterdam verhuisde Portland Europe.

ConnectWise voorziet in twee belangrijke behoeften van de IT-dienstverlener”, zegt Cees Quirijns van Portland. “Enerzijds wil je dat een PSA-tool je zoveel mogelijk inzicht verschaft in het reilen en zeilen van je bedrijf, gebaseerd op de businessanalyse van de zakelijke data van je bedrijf, maar aan de andere kant wil je in het systeem ook zoveel mogelijk van je diensten en administratieve zaken automatiseren.

Inzicht is cruciaal voor gezonde bedrijfsvoering

Quirijns: “Als je niet meet wat je processen zijn en als je niet weet wat er in je onderneming gebeurt kun je ook geen gefundeerde beslissingen nemen. Business Intelligence is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering en het optimaliseren van je winstgevendheid. Zeker in de branche voor IT-dienstverlening, waar de marges doorgaans niet al te hoog zijn, is het superbelangrijk om je tijdbesteding scherp in de gaten te houden en je winstmarge niet te laten verwateren door teveel niet-facturabele uren te maken door klantproblemen op te lossen waarvoor je geen compensatie krijgt.”

Om dat inzichtelijk te krijgen op het niveau van de klant, en – over al je klanten heen – op het niveau van je bedrijf is Business Intelligence essentieel. Wat betekent dat dan praktisch? “Je wilt inzicht krijgen in hoe je service-desk opereert”, vervolgt Quirijns. “Hoeveel tijd wordt er gespendeerd aan het afhandelen van servicedesktickets, voor welke klanten, hoe winstgevend zijn mijn klanten in relatie met de hoeveelheid uren die eraan worden besteed, et cetera. Je wilt een beeld hebben van wat elke klant oplevert en welke kosten je maakt aan de tooling die je gebruikt. Je wilt geen fouten maken bij de facturatie. Bijvoorbeeld bij Offi ce 365-licenties waar een lage marge op zit, daar moet geld bij als je die niet geautomatiseerd kunt billen. Handmatig factureren is ook nog eens foutgevoelig en als je meerdere diensten tegelijk factureert kun je gewoon niet zonder een PSA-systeem, ook al omdat je daarmee continu je bottom-line kunt monitoren”.

Geen onderbouwde keuzes zonder BI

Wil je je dienstverlening serieus aanpakken en op termijn blijven groeien in een managed-servicesmodel of daarnaartoe groeien, dan is adequate BI gewoon onontbeerlijk. Quirijns: “Waarom dat voor IT-dienstverleners nog belangrijker is dan voor traditionele transactionele resellers? In de eerste plaats omdat je in dienstverlening wat meer risico loopt omdat je marge daar niet tevoren vaststaat, maar vooral afhankelijk is van de tijdsinvestering per klant. ‘Meten is weten’, BI is echt noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden.”

Quirijns: “Waarom kiezen voor ConnectWise, de marktleider in de VS? In de Benelux is Autotask momenteel nog nummer 1 vanwege de eerdere go-to-market hier. Een mooie uitdaging voor ons om ook hier de rollen om te draaien. ConnectWise is dé complete PSA-tool voor IT-dienstverleners dankzij de vijf pijlers waarop het product steunt: Manage, Automate, Sell, Control en Unite, plus de professionele support van Portland Europe als exclusief distributeur. Een demo zal je snel overtuigen, dat is zeker!

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine ChannelConnect 4 2018]

Lees het artikel hier in PDF