Partnerships volgens Drake en Farrell key bij circulariteit

Als wordt gekeken naar circulariteit binnen het klantdomein tv en internet, dan valt daar direct Drake & Farrell uit Bleiswijk als toonaangevende speler op. Director Business Development Thijs Bender sprak met ChannelConnect over die scope en hoe het Bleiswijkse bedrijf de markt typeert.

Thijs Bender: “Het klantdomein tv en internet, een van onze focusgebieden, staat voor Drake & Farrell gelijk aan alle devices die de telecom-, internet- en tv-aanbieders aan de klanten beschikbaar stellen. Dat omvat naast de routers en decoders, wifi -extenders, afstandsbedieningen en dergelijke.” Deze producten krijgen de klanten ter beschikking gesteld. Aan het einde van het klantcontract, of als ze defect raken, worden ze ingenomen. Het bedrijf wikkelt die stroom retouren af in opdracht van de providers. Het doet naast de logistiek ook de reparaties, refurbishment en het beschikbaar stellen van spare parts. Door het opnieuw inzetten van devices en parts zorgt het voor een verlengde levensduur van de producten. Om dat te kunnen doen beschikt het over faciliteiten in Nederland en Tsjechië.

Groeimarkt

Thijs Bender

Bender omschrijft de markt waarop Drake & Farrell actief is als een groeimarkt. “In Nederland hebben we een goede footprint, maar het is een markt van bescheiden omvang. De interesse waarop we elders in Europa kunnen rekenen is groot. We gaan daar fors groeien.” De groei in het buitenland zal ook komen omdat Drake & Farrell devices, die in Nederland niet meer nodig zijn, daar weer in de markt kan zetten. “We hebben als strategie dat we in overleg met de producteigenaar en in samenwerking met de oorspronkelijke fabrikant op zoek gaan naar markten voor die gebruikte devices.” Hergebruik is voor de eigenaar commercieel interessant en het levert een directe bijdrage aan circulariteit. Voor de fabrikanten is het interessant omdat de producten zo op nieuwe markten worden geïntroduceerd.

Circulair manifest

Bender staat verder stil bij het circulair manifest van KPN. Drake & Farrell is een van de ondertekenaars. Met het manifest willen de ondertekenaars bereiken dat duurzaamheid als rode draad geldt bij alles dat men doet. Voor devices als routers geldt bijvoorbeeld dat al bij het ontwerp wordt nagedacht over het verbeteren van de circulariteit door minder onderdelen en grondstoff en in te zetten. Het modulair opbouwen van devices is ook van belang, want dat bevordert de her inzet. Bender: “In lijn met het manifest willen we met onze klanten naar een ‘closed loop’ van plastic. De kappen van routers zien wij bijvoorbeeld als grondstof die moet worden hergebruikt. Daar maken we grote stappen in, onder andere omdat we de kappen naast grondstofhergebruik, met techniek en kennis uit de automotivesector, inmiddels kunnen repareren.”

Verbeterpunten

“We hebben de wind in de rug, maar er zijn wat ons betreft wel een paar verbeterpunten. Belangrijkste is de samenwerking, die kan nog beter. Circulariteit doe je niet in je eentje, dat doe je als hele keten. Van vendor, via distributeur, verkoper tot gebruiker annex klant.
Iedereen moet daar een bijdrage leveren en dat begint met verder kijken dan je gewend bent. Vanuit onze ervaring roep ik daarom op tot het aangaan van partnerships voor circulariteit met de partijen waarmee je deel uitmaakt van een keten.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 1]

Lees het artikel hier in PDF