Onnodige schade door failliete webwinkels

Curatoren van failliete computerwinkels, zoals PC User, maken het nog steeds mogelijk dat klanten nog bestellen en betalen via de websites van die winkels. Dat zegt brancheorganisatie ICTWaarborg.

De brancheorganisatie luidde vorig jaar al de noodklok, maar moet nu constateren dat curators nog steeds half werk leveren. De websites van PC4Everyone en PC User bleven na het uitspreken van het faillissement actief en zodoende plaatsen en betaalden argeloze consumenten nog steeds via de webshops. ICTWaarborg vindt het tot de taak van de curator behoren dat na een faillissement geen bestellingen meer kunnen worden geplaatst. Er zou minimaal op de homepage van zulke webwinkels een bericht van de curator moeten worden geplaatst en bestellen moet onmogelijk worden gemaakt.

Vorig jaar constateerde ICTWaarborg al dergelijke fouten bij het failliete LMComputers en Update Computers. Sander Vale, voorzitter van ICTWaarborg, is verontwaardigd over de gang van zaken, omdat hierdoor het imago van webwinkels wordt beschadigd en consumenten schade lijden. Er is vorig jaar al een verzoek gedaan aan het college van rechters-commissarissen om curatoren erop te wijzen dat het uit de lucht halen van websites ook tot hun verantwoordelijkheden behoort. Daarop is nog niet gereageerd, zegt Vale. Nu stuurt de brancheorganisatie een dergelijk verzoek ook naar de vereniging van insolventierechtadvocaten Insolad.

Update 16.05 uur: Webwinkel PC4Everyone is op 8 juni failliet verklaard. Het faillissement van dat bedrijf is kort na de uitspraak weer teruggedraaid vanwege een administarieve fout, meldt algemeen directeur van PC4Everyone Rogier van Kamp.