Omzetgroei en bescheiden winst voor Unit 4 Agresso

Unit 4 Agresso NV, leverancier van secure e-business software, rapporteert een omzet groei en winst over het eerste halfjaar van 2002.

Unit 4 Agresso NV, leverancier van secure e-business software, rapporteert een omzet groei en winst over het eerste halfjaar van 2002.

Ondanks de slechte economische situatie in de eerste helft van 2002, wist Unit 4 Agresso opnieuw haar marktaandeel en omzet verder uit te breiden. De omzet groeide autonoom met 8% tot 105,5 miljoen euro (H1 2001: 102,6 miljoen euro; in de eerste helft van 2001 waren de omzet en het resultaat van Bestmate meegeconsolideerd, deze organisatie is eind 2001 verkocht aan het management). Vooral de divisie Internet & Security (+11%) en Agresso Business World (+15%) toonden een groei ver boven de marktgemiddelden.

In de eerste helft van 2002 realiseerde Unit 4 Agresso een positief netto resultaat na belasting en goodwill van 3,1 miljoen euro, hetgeen neerkomt op een winst per aandeel van 0,13 euro (gemiddeld aantal uitstaande aandelen: 24.533.625). Dit betekent een teruggang ten opzichte van dezelfde periode in 2001, maar gegeven de huidige marktomstandigheden en het feit dat er extra reorganisatiekosten zijn gemaakt, is het management van Unit 4 Agresso tevreden met het behaalde resultaat. Unit 4 Agresso heeft inmiddels praktische stappen gezet om de operationele kosten terug te brengen tot een niveau dat past bij de huidige marktomstandigheden. In de eerste helft van 2002 is er een bedrag van circa 3,5 miljoen euro besteed aan reorganisatie.

De divisie Business Software groeide autonoom met 6% tot een omzet van 65,4 miljoen euro. In een aantal markten zag de divisie Business Software een zwakke eerste helft van het jaar. Met name in de Benelux en specifiek in de markt voor productiebedrijven was een stagnerende groei te zien. De internationale productlijn Agresso Business World (ABW) kende een zeer sterke groei. In de eerste helft van 2002 wist Unit 4 Agresso de omzet in ABW autonoom te doen toenemen met 15%. Hieruit blijkt dat de focus op specifieke kernmarkten zoals professional services (SPO/ PSA) en publieke sector haar vruchten begint af te werpen. Uit een onderzoek van Gartner bleek dat Unit 4 Agresso in de beoogde SPO markt haar marktaandeel wist uit te breiden met meer dan 100%. Met name de vestigingen in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wisten een sterke autonome groei te realiseren. In de UK wist men in de eerste helft van het jaar, te midden van de sterke concurrentie, circa 20 nieuwe klanten/orders te verwerven, met orderwaarden variërend tussen de 200K en 750K euro. Gartner recommandeerde ABW als ‘Europe’s highest-selling business system in the rapidly growing "Service Process Optimisation" market.’

De eerste helft van 2002 kan tevens succesvol worden genoemd voor de divisie Internet & Security. In de tweede helft van 2001 stonden vooral de marges onder druk en daalde de brutomarge tot een niveau van 25,2%. In de eerste helft van 2002 realiseerde de divisie Internet & Security een margeverbetering van 1,8% naar 27,0%. In lijn met de uitspraken wist Unit 4 Agresso niet alleen de winstgevendheid van deze divisie te verbeteren in de eerste helft van 2002 ten opzichte van de tweede helft van 2001, maar ook een stabiele groei van het marktaandeel te realiseren. Vooral de value added distribution zag een verbetering van de marges door stijgende dienstverlening, meer toegevoegde waarde tijdens het verkoopproces, en de verwachte shake-out van de concurrentie. De omzet in de divisie Internet & Security steeg autonoom met 11% ten opzichte van een sterk eerste halfjaar 2001, tot een bedrag van 40,1 miljoen euro.

Unit 4 Agresso heeft verder een financieel belang van 35% in Foundation ICT Solutions genomen en dit geheel gefinancierd vanuit eigen middelen. Vooralsnog wordt het belang aangehouden als een financiële investering. Foundation ICT Solutions is een nieuw opgerichte organisatie waarin gezonde organisatie onderdelen van de Landis ICT Group zijn opgenomen. Deze management buy-out (MBO) is het initiatief van het voormalige management die de goedlopende delen uit de oude organisatie heeft overgenomen. In de organisatie zijn going-concern zaken overgenomen zoals: lopende contracten, goodwill, certificeringen van het trainingsinstituut en direct personeel. De organisatie bestaat uit ongeveer 200 werknemers die allen bij lopende projecten zijn ingezet. De verwachting op basis van de huidige orderportefeuille is dat over de laatste 9 maanden van 2002 een omzet gehaald zal worden van meer dan 10 miljoen euro. De organisatie zal direct winstgevend zijn.