Nieuwe editie This Is IT gaat nog meer over de eindgebruiker

Reactie van tafelgasten op de eerste editie

Op 22 mei vindt de tweede editie plaats van This is IT, hét business event voor ICT-professionals en mkb-bedrijven dat vorig jaar werd gelanceerd door ChannelConnect. Onder het motto ‘MKB & ICT: blind date?’ gaan we – wederom onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk – verder op zoek naar antwoorden op de vraag waarom ICT-projecten vaak op een teleurstelling uitlopen. Met drie heren kijken we terug op de eerste editie.

Waarom blijkt het toch zo lastig voor mkb’ers om hun ICT op een passende wijze vorm te (laten) geven? En hoe komt het dat vendoren en resellers er vaak maar gedeeltelijk in slagen om de uitdagingen van de mkb-sector te vertalen in schaalbare en praktische oplossingen? Genoeg gespreksonderwerpen dus, die hopelijk leiden tot een beter begrip voor wat partners in hun bagage moeten meenemen om de relatie met eindgebruikers intens en langdurig te maken.

Maar wat hebben we geleerd in de eerste editie van This is IT en hoe kunnen we de tweede editie minstens even boeiend laten zijn? Daarover gingen we in gesprek met Maarten Steinkamp, inmiddels beter bekend als ‘meneer Jamin’, Hendrik Blokhuis, expert op het gebied van ‘digitization’ bij Cisco Nederland en Joost Driessen, medeorganisator van This is IT en tevens ‘ervaringsdeskundige’ als directeur van het middelgroot communicatie- en contentmarketingbedrijf iMediate.

Wat is jullie bijgebleven van het tafelgesprek met Matthijs van Nieuwkerk, met name over de stelling dat leveranciers en eindgebruikers elkaar niet begrijpen?

Steinkamp: Het was enerzijds bevestigend, aan de andere kant verrassend. Bevestigend omdat ik wel begrijp dat een kleinere eindgebruiker zoals ik niet meteen op de radar staat bij de gemiddelde toeleverancier. Verrassend was wel dat Matthijs de zaak mooi wist open te brekend en de leveranciers zo eerlijk waren om toe te geven dat daar de nodige kansen liggen.

Blokhuis: Voor mij was de vaststelling dat digitalisering in tegenstelling tot automatisering ‘chef-sache’ is, en dat je als leverancier je ‘automatiserings-bril’ moet verwisselen voor een ‘business-bril’. Aan de bestuurstafel moet je een andere taal spreken; innovatie moet zakelijk rendement opleveren, IT moet business-relevant zijn.

Hoe waren de reacties achteraf op jullie deelname aan het gesprek?

Steinkamp: Ik heb tientallen reacties gekregen, via LinkedIn, via mijn bedrijf, maar ook via de telefoon. Die kwamen niet alleen vanuit mijn eigen netwerk, maar ook uit de sector met de vraag hoe ze mij konden helpen.

Blokhuis: Ook ik heb naderhand veel positieve reacties gekregen. Dat onderstreept ook dat veel mensen zich wel herkennen in de problematiek en blij zijn dat leveranciers zich realiseren dat ze meer de taal van hun eindklanten moeten spreken.

Maarten, is er bij jou iets veranderd door je optreden bij This is IT? Is je probleem opgelost?

Maarten Steinkamp aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk tijdens de eerste editie van This is IT

Steinkamp: Opgelost nog niet, maar het is wel duidelijk geworden dat ik eerst moet weten wat ik niet weet: ik heb een kennisachterstand op IT-gebied. Leveranciers gaan er vaak vanuit dat ik als klant mijn problemen wel ken. Door de gesprekken die ik achteraf met diverse leveranciers heb gevoerd, is mij wel een aantal zaken duidelijk geworden. Zo weet ik nu welke stappen ik moet zetten, een aantal leveranciers zit nu in een offertetraject om de hele ICT van Jamin opnieuw in te richten. We hebben inmiddels een nulmeting gedaan die de basis vormt voor verdere stappen. Van één van de leveranciers heb ik een complete roadmap gekregen die aangeeft hoe het nu verder zou moeten. Ik heb nu eindelijk inzicht in mijn problematiek en dat is echt een verademing. Ik kan mijn collega-mkb’ers met een soortgelijke problematiek echt aanraden om een partij te zoeken die de situatie allereerst benadert vanuit de businessuitdaging en die zijn ‘ICT-woordenboek’ vooralsnog thuis laat. Die de problematiek opknipt in deelgebieden, waardoor problemen helderder en oplosbaar worden. Je hebt echt iemand nodig die de verbinding kan leggen tussen jou en de ICT’er die de technische invulling verzorgt.

Wat vindt Joost Driessen, organisator van This is IT?

Joost, hoe heb jij de eerste editie ervaren? Heeft het beantwoord aan de doelstellingen?

Voor een groot deel wel. We hadden kort de tijd om een nieuw concept te introduceren met een combinatie van informatie, inspiratie en commercie. Daarbij hebben we bewust een ‘niet-deskundige’, maar tegelijk wel een heel goede moderator aangetrokken in de persoon van Matthijs van Nieuwkerk. Dat heeft goed uitgepakt. Aan het beursgedeelte wordt overigens nog wel gesleuteld om nog meer zinvolle contacten te leggen tussen standhouders en bezoekers.

Is er al zicht op wie de sidekick van Matthijs wordt en welke tafelgasten we mogen verwachten?

Hoe we de keynote en de sidekick gaan invullen, staat nog niet helemaal vast. Eén ding is wel belangrijk om te melden. ONL voor Ondernemers, de snelgroeiende belangenorganisatie voor ondernemers in Nederland, wordt kennispartner van This is IT. De initiatiefnemer van ONL, voormalig voorzitter van MKB Nederland Hans Biesheuvel, zal een actieve rol gaan spelen in het ochtendprogramma.

De focus voor 2019 ligt op de ICT-uitdagingen voor het mkb, en dan met name de praktische invullingen koppelingen tussen meerdere oplossingen. Komt er een keynote over deze uitdaging, en zo ja: wie verzorgt die dan?

Ja, daar komt een keynote over. Zoals gezegd, van wie kijken we nog naar. In Biesheuvel hebben we in elk geval een heel goede bewaker van normale ondernemerstaal tijdens This is IT.

In de eerste editie werd met name geklaagd over het ontbreken van (voldoende) millennials en vrouwen in de zaal. Hoe denkt het projectteam daar iets aan te doen?

Dat is een verkeerde vraag. De vraag moet zijn: wat denkt de branche daar iets aan te doen? In alle uitingen en events van ChannelConnect zoeken wij actief naar een andere bezetting en dus zeker naar meer vrouwen en jongere mensen. Maar die zijn vooralsnog moeilijk te vinden.

Heb je tot slot zelf nog een toevoeging?

De focus op ‘de eindgebruiker’ in 2018 werd gewaardeerd. Maar nog steeds stond de visie van het vak daarbij centraal. Op 22 mei zullen we zorgen dat er ook genoeg mkb-eindgebruikers aan tafel zitten en in de zaal. Dan kunnen we de visie van de professionals direct toetsen. Niet alleen aan ‘meneer Jamin’, maar ook aan veel van zijn collega’s.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 2]

Lees het artikel hier in PDF