Nederlandse cloud- en hostingsector blijft groeien

Hostingbedrijven zijn in een ICT markt die zich in rap tempo beweegt naar een dienstenmarkt gebaseerd op gedeelde infrastructuren en dienstenplatforms, van groot belang voor de digitale economie. De hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloud aanbieders onverminderd blijft groeien.

Dat blijkt uit een het vierde rapport over de Nederlandse cloud- en hostingsector dat dit jaar door branchevereniging DHPA jin samenwerking met branchegenoot ISPConnect tot stand is gekomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau METISfiles.

De hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloud aanbieders onverminderd blijft groeien. Michiel Steltman, directeur van DHPA: “De overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven rapporteert groei, de helft groeit zelfs met meer dan 10 procent. Ook lijkt de trend van schaalvergroting zich door te zetten: 40 procent van de bedrijven heeft in de afgelopen jaren overnames gedaan. Hiermee stijgt ook de vraag naar gekwalificeerd personeel”. 

En juist het personeel is een reden voor zorgen. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel een belangrijke belemmering voor groei is. Simon Besteman, directeur van ISPConnect: “DHPA en ISPConnect blijven zich samen met andere stakeholders uit de sector inzetten voor deze relatief jonge branche. Naast andere initiatieven op het gebied van instroom en kwaliteitsborging zijn ISPConnect en DHPA in 2014 begonnen met het opzetten van een eigen opleiding voor de hostingsector. Hiermee geven wij gehoor aan de grootste zorgen van de ondervraagden”. 

Het belang van carrier-neutrale datacenters neemt toe. 40 procent van de hosters heeft zijn datacenter infrastructuur niet in eigen beheer. Een vijfde van de hosters host 1.000 of meer fysieke servers. De virtualisatiegraad van deze fysieke servers ligt boven de 60 procent. Hosters met meer servers in beheer hosten meer VMs per fysieke server. 

De belangrijkste omzetgeneratoren in 2014 zijn gelijk aan die van 2011, namelijk Shared Hosting, Managed Hosting, IaaS en Dedicated Hosting. Relatief nieuw is Security als dienst maar ondanks de toename aan dreigingen genereert deze tak van sport nog weinig omzet. Voor de toekomst wordt de meeste groei verwacht in Managed Hosting. 

De trend naar gedeelde infrastructuurplatforms – public cloud computing – is een wereldwijd fenomeen en wordt gedomineerd door grote spelers als Amazon, Microsoft en Google. De Nederlandse hostingsector zal zijn plaats in dit krachtenveld moeten vinden om te blijven groeien. 

Twee jaar geleden vond 27 procent van de ondervraagden degelijke certificeringen belangrijk, in 2014 is dit percentage naar 89 procent gestegen. Hiermee wordt de behoefte naar een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk binnen de sector onderstreept. Op dit moment bestaat een dergelijk keurmerk niet, dit bemoeilijkt het vergelijken van veiligheid en kwaliteit tussen providers. “We zijn ons als sector zeer bewust van deze behoefte”, aldus Steltman. “We participeren daarom in verschillende initiatieven die een fundamentele verbetering beogen van kwaliteitsborging in de complexe online leveringsketens” 

Verder is het is opvallend dat veel hostingpartijen elkaar inmiddels weten te vinden. Samen met o.a. de DHPA en ISPconnect zetten zij zich in om het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid te wijzen op de potentie van deze sector. En dat is goed, de sector wint aanzien en wordt in de toekomst naar verwachting alleen maar groter. “Een continue professionalisering, en een krachtige samenwerking binnen de sector én met de overheid zijn essentieel voor het vasthouden van de positieve trends” aldus Steltman.