Nederlandse ‘as a Service’ sector: gezond en vol nieuwe kansen voor ICT dienstverleners

Onderzoeks- en informatiebureau VOISS heeft een gedetailleerd rapport uitgebracht onder de naam "CrossRoads ahead". Daarin worden de belangrijkste trends voor de ICT ‘as a Service’ markt geschetst en wordt ingezoomd op aanbieders van IaaS en outsourcing. Deze groep ICT- dienstverleners staat voor een belangrijk kruispunt en moet nu keuzes maken om zich te kunnen blijven onderscheiden.

In de afgelopen tijd is de Nederlandse IaaS- en outsourcing sector volwassener geworden. Meer dan de helft van de onderzochte partijen is ouder dan tien jaar. Ruim twee derde van de onderzochte partijen wordt beoordeeld met een gemiddeld tot laag financieel risicoprofiel, waaruit mag worden afgeleid dat de sector financieel gezond is.

Tijs Huetink, Partner van VOISS: “De IaaS dienstverlener wordt nu gedwongen om een keuze te maken. Kiezen voor een grootschalig dienstenaanbod of kiezen voor een specialistische rol. Dit biedt kansen voor kleinere ICT bedrijven en geeft grote jongens de ruimte om verder op te schalen” 

Eindgebruikers raken steeds meer vertrouwd met public IaaS diensten van giganten als Amazon of Google. Deze trend biedt nieuwe kansen voor kleinere ICT dienstverleners. Door gebruik te maken van public diensten en een onderscheidende dienstverlening hoeven ze geen grote investeringen in o.a. infrastructuur te doen en kunnen zich verdiepen in bepaalde wet- en regelgeving of compliancy standaarden voor een specifieke sector. 

De onderzoekers verwachten dat grotere partijen op de loer blijven liggen en waar mogelijk door overnames hun marktaandeel proberen te vergroten. Kleinere ICT-dienstverleners doen er verstandig aan zich te specialiseren en daarmee hun positie in de markt te verstevigen. “Wie nu niet acteert, krijgt het straks dus moeilijk” aldus Huetink.

Een andere opvallende constatering is, dat slechts een derde van de onderzochte private IaaS dienstverleners in het bezit is van een ISO certificering. Dit in tegenstelling tot de public IaaS leveranciers, waar alle onderzochte partijen in het bezit zijn van minstens één relevante ISO certificering. Van de outsourcing dienstverleners heeft 75 procent zich gecertificeerd.

Meer informatie: www.voiss.nl/#Opinie