Integra BCS: Bedrijven zijn enorm afhankelijk van hun data

Anton Davelaaralgemeen directeur Integra Business Continuity Solutions

Bij disaster recovery gaan veel organisaties ervan uit dat ze het nooit zullen gebruiken. Dat kan het salesproces bemoeilijken. Vooral middelgrote bedrijven onderschatten de kosten die downtime en dataverlies kunnen veroorzaken. Maar zelfs organisaties die zich bewust zijn van de risico’s kunnen tegen de kosten aanhikken voor iets dat ze mogelijk nooit zullen gebruiken. Dankzij cloudcomputing is die drempel een stuk lager. Je betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik. Voor Integra Business Continuity Solutions is dit slechts één van de selling points.

Integra Business Continuity Solutions is 1 mei van dit jaar opgericht, maar het bedrijf heeft al een duidelijk beeld waar het naartoe wil. “We richten ons puur op bedrijfscontinuïteit”, zegt Anton Davelaar, algemeen directeur van de nieuwe onderneming. “De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met marktonderzoek, hebben we een bedrijfsplan opgesteld en de concurrentie in kaart gebracht. We zien duidelijke trends in de markt waar we ons op kunnen richten.”

Vooral bij het middenbedrijf ziet Integra kansen liggen. Volgens Davelaar vinden bedrijven met minder dan duizend werkplekken het te kostbaar om complete oplossingen te implementeren voor bedrijfscontinuïteit. Dat is juist met een cloudoplossing te ondervangen, zo stelt hij, zonder dat er concessies moeten worden gedaan aan de kwaliteit. “Door onze specialisatie, het schaalvoordeel en de innovatieve cloudoplossing aan de achterkant kunnen wij de markt bedienen voor significant lagere kosten en deze dienst voor alle organisaties beschikbaar maken omdat de baten nu wél in verhouding staan tot de lasten.”

Meer vraag

Anton Davelaar

Big data, digitale transformatie, Internet of Things, het is een bekend rijtje dat Davelaar noemt. Ze hebben met elkaar gemeen dat data en IT-infrastructuur steeds crucialer worden voor de bedrijfsvoering. “De groei van data is exponentieel terwijl ook de waarde ervan significant toeneemt”, zegt hij. “Ondertussen vertegenwoordigt data een groot deel van de assets van een organisatie. Je krijgt dus in toenemende mate afhankelijkheid van die data. Wanneer het misgaat, is de impact dan ook groot. Vroeger was schade door dataverlies nog enigszins beperkt, maar tegenwoordig kunnen de gevolgen aanzienlijke financiële en imagoschade tot gevolg hebben en zelfs tot een faillissement leiden.” Davelaar voegt eraan toe dat de complexiteit van gevirtualiseerde omgevingen regelmatig voor menselijke fouten zorgt in configuratie en beheer. “Een dergelijke fout kan zomaar een kritieke server platleggen, waarbij het tijdrovend en kostbaar kan zijn om het een en ander weer op orde te krijgen. Met onze back-up- en disaster recovery-oplossingen kun je binnen no-time weer aan het werk.”

Calamiteiten hebben tegenwoordig niet alleen meer impact op de bedrijfsvoering, maar komen door de complexiteit van IT en groei van cybercrime ook vaker voor, zo zegt Davelaar. De vraag naar een betrouwbaar vangnet wordt dus steeds sterker. “Voorheen voelde een disaster recovery-oplossing meer aan als een verzekering, zoals tegen een overstroming of een vulkaanuitbarsting”, zegt Davelaar. “Tegenwoordig dient de dreiging van een calamiteit veel meer in de hoek van menselijk handelen en cybercrime gezocht te worden. We hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en vervolgens gekeken naar sterke partners met wie we de oplos- singen wilden bouwen.” Onder meer Dell EMC, Veeam, Zerto, VMware en Microsoft zijn belangrijke partners, met Copaco en Insight als distributeur. “Zo hebben we een moderne cloud kunnen bouwen die we zelf beheren en onderhouden, gehost in het Iron Mountain-datacenter in Haarlem, voorheen Evoswitch. Qua oplossingen zijn we direct gestart met cloud back-up, disaster recovery en archivering.” Daar zal infrastructure -as-a-service binnenkort aan worden toegevoegd. “IaaS heeft veel raakvlakken met de andere oplossingen uit ons portfolio. Omdat onze infrastructuur al in productie is genomen, is IaaS een logische toevoeging.” Davelaar verwacht dat die laatste dienst voor het einde van het jaar beschikbaar is.

Ervaring en kennis

Zulke diensten ga je niet leveren als je niet de naad van de kous weet. Davelaar zelf heeft zich bij een grote telecom- provider tien jaar lang gericht op het snijvlak van telecom en ICT en daar veel met cloudcomputing te maken gehad. Zijn compagnon, Maarten Folmer, is technisch directeur bij Integra Business Continuity Solutions en levert al jaren IT-diensten met zijn bedrijf Integra Multi Vendor Services. Binnen die organisatie is dan ook veel kennis aanwezig op het gebied van IT-continuïteit bij mkb- bedrijven en grote organisaties.

Daarnaast zoekt Integra nadrukkelijk de samenwerking op met klanten en partners om kennis te delen, terwijl het bedrijf ook met leveranciers zeer nauwe banden onderhoudt. Belangrijk, volgens Davelaar, want de marktstrategie is voor het grootste deel indirect en de partners onderhouden het directe contact met de eindgebruikers. “Vertrouwen, eerlijke en transparante communicatie, korte lijnen en niet onbelangrijk, het interessante verdienmodel zijn de voornaamste redenen voor resellers om onze cloudoplossingen als ‘white label’ op te nemen.”

Bedrijfscontinuïteit als managed dienst is niet nieuw, onderschrijft Davelaar. “Als je een bedrijf start, doe je dat omdat je de markt wil veroveren met iets innovatiefs, of je doet het omdat je iets dat al bestaat beter wilt maken.” Dat ze al klanten en partners hebben mogen optekenen is het bewijs van een goede aanpak maar heeft volgens Davelaar ook te maken met de reputatie van de gevoerde merken in de markt, zoals Veeam en Zerto. Ook het brede draagvlak voor IT in de cloud en de reputatie van de zusteronderneming zijn volgens Davelaar redenen dat klanten kiezen voor Integra. Hij wijst erop dat de markt voor cloudoplossingen in het algemeen volgens Gartner jaar op jaar met maar liefst 50 procent groeit.

Geen prijsvechter

Dat Integra Business Continuity Solutions zich mede richt op kosten-effectiviteit wil echter niet zeggen dat het bedrijf een prijsvechter wil zijn. “Bedrijfscontinuïteit is daar veel te belangrijk voor”, zegt Davelaar. “Het gaat wél om de beschikbaarheid van een bedrijfskritische IT-omgeving.” Daarom kiest de provider voor een individuele benadering die ingaat op de specifieke situatie. “Wij kunnen perfect helpen bij het uittekenen van een roadmap hoe je eigen infrastructuur, fysiek of al gevirtualiseerd, naar een IaaS-oplossing kunt migreren of door advies te geven over het optimaliseren van de bedrijfscontinuïteit. Bedrijfscontinuïteit vraagt in alle gevallen om een oplossing op maat waarbij we de missie kritische bedrijfsprocessen als grondslag nemen voor het uiteindelijke ontwerp.

Net als bij andere managed diensten is bedrijfscontinuïteit dus niet iets waarbij je iedereen in hetzelfde hokje kunt plaatsen, zo vindt Davelaar. Tel daar het voordeel van het cloudmodel, waarbij gebruikers alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk verbruiken bij op, en Davelaar is optimistisch over de toekomst. “De combinatie van oplossing en kennispartner maken het verschil, waardoor klanten zonder enig risico de overstap naar de cloud kunnen maken.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 6-2018]

Lees het artikel hier in PDF