IDC: wereldwijde investeringen in IT door MKB groeien uit naar 676 miljard dollar

Uit de jongste update van de ‘Worldwide Semiannual Small and Medium Business Spending Guide’ van IDC komt naar voren dat de totale uitgaven aan IT door kleine en middelgrote bedrijven dit jaar zullen uitkomen op 568 miljard dollar. In 2021 zullen ze met ruim 100 miljard zijn gegroeid tot ruim 676 miljard dollar.

Met een gemiddelde jaargroei van 4,5 procent stijgen de investeringen van bedrijven met minder dan 1.000 medewerkers in IT hardware, software en services, inclusief zakelijke diensten iets sterker dan eerder door IDC verwacht.
“De IT uitgaven in het MKB groeien met gemiddeld twee procent boven de groei van het BBP in alle sectoren. Maar onder de langzaam stijgende gemiddelde uitgaven zitten ook sneller groeiende sectoren die de veranderende aanschaf- en uitrolpatronen binnen het MKB weerspiegelen,” stelt Ray Boggs, vice president SMB Research bij IDC.

MKB bedrijven overal ter wereld zijn in toenemende mate bereid om te investeren in middelen waarmee de productiviteit per medewerker en hun concurrentiepositie worden verbeterd. Volgens Boggs hebben met name de kleinere MKB-bedrijven directe, tactische oplossingen nodig om beter te presteren, maar ze zijn ook op zoek naar manieren om hun middelen op een gecoördineerde en zinvolle manier in te zetten. Voor vele van hen is dat een belangrijke stap op het pad naar Digital Transformatie.

mkb

Het MKB zal zijn IT-investeringen ongeveer gelijkelijk verdelen over de drie hoofdcategorieën: hardware, software en IT services; deze categorieën samen zijn goed voor ruim 85 procent van de totale wereldwijde MKB-investeringen in ICT. Momenteel vormen hardware aankopen nog het leeuwendeel van investeringen, maar IDC verwacht dat 2019 het jaar zal zijn waarin de gecombineerde investeringen in software en IT services hoger zullen zijn dan die in hardware. De categorie business services zal met een gemiddelde jaarlijkse groei van 7,1 procent de grootste omzetgroei laten zien, gevolgde door software met een gemiddelde groei van 6,9 procent.

Middelgrote bedrijven (100-499 medewerkers) vormen het belangrijkste marktsegment in de forecast periode 2016-2021 met 38 procent van de wereldwijde IT-investeringen in IT producten en diensten. De resterende investeringen komen gelijkelijk door grotere ondernemingen (500-999 medewerkers) en kleine bedrijven en zzp’ers (1-99 medewerkers). Middelgrote en grote bedrijven laten een gemiddelde uitgavengroei van respectievelijk 4,6 en 4,5 procent, iets hoger dan de 4,4 procent groei in de onderkant van de markt.

De VS vormen de grootste MKB-markt, goed voor 171,3 miljard IT-omzet in 2017. West-Europe en Asia/Pacific (exclusief Japan) vormen de tweede en derde grootste regio’s voor MKB-investeringen in IT, waarbij Asia/Pacific sneller dan het marktgemiddelde groeit. De snelstgroeiende regio in de periode tot 2021 is Latijns-America (met een CAGR van 6,3 procent).

“De West-Europese MKB markt is groot en groeien, ondanks het feit dat Europese MKB-bedrijven op IT-gebied iets minder ver ontwikkeld zijn dan grotere regio’s (zoals de VS en China, red.) en daardoor een wat lastiger doelmarkt vormen. In deze context zien we de opkomst van MKB-bedrijven die ‘born in the cloud’ zijn, die heel innovatief zijn en worden aangetrokken door het Derde Platform en Innovatie Accelerators (in het bijzonder cloud, mobiliteit en IoT). Ze representeren weliswaar nog maar een klein percentage van de totale MKB-market, maar ze zijn wel beeldbepalend en plaveien de weg naar een bredere adoptie van innovatieve IT oplossingen,” aldus Angela Vacca, senior research Manager, Customer Insights & Analysis bij IDC.

Meer informatie: www.idc.com